Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2016

Kuluttajat uskovat Suomen talouden kohentuvan

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9, kun se toukokuussa oli 12,5 ja huhtikuussa 9,8. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. kesäkuuta 1 194 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset varsinkin Suomen taloudesta paranivat kesäkuussa toukokuuhun ja viime vuoteen verrattuna. Odotukset myös työttömyyskehityksestä ja kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman. Arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan.

Kesäkuussa kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat yhä varovaiset mutta Suomen taloudesta jo hyvin valoisat. Arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät ja yleisestä työttömyydestä lähellä pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli kesäkuussa pitkän ajan keskitasolla.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 39 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten kesäkuussa 36 ja 22 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 25 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 35 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 23 ja 38 prosenttia ja vuosi sitten 21 ja 41 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi kesäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 49 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Viime vuoden kesäkuussa osuus oli 42 prosenttia. Kotitalouksista 15 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 5 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Kesäkuussa 22 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Kesäkuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Kesäkuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat.

Laitteiden yleisyys kotitalouksissa toukokuussa

Toukokuussa jo 87 prosentilla 15–84-vuotiaiden kotitalouksista oli käytössä tietokone ja internet-yhteys. Taulutietokoneen eli tabletin omisti 51 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 76 prosenttia omisti vähintään yhden älypuhelimen ja 14 prosenttia jotain puettavaa tietotekniikkaa kuten aktiivisuusrannekkeen tai älykellon.

Älytelevisiota katseltiin toukokuussa 26 prosentissa kotitalouksista. Kotitalouksista 29 prosentista löytyi pelikonsoli ja 2 prosentista jopa kauko-ohjattava kamerakopteri. Henkilöauton omisti toukokuussa 79 prosenttia kotitalouksista. Lisää laitteiden yleisyystietoa liitekuvioissa 12-15 sekä tietokantataulukossa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2015 05/2016 06/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 10,8 12,5 14,9 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 6,3 6,6 7,4 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,1 25,3 -27,1 5,7 7,0 13,8 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,3 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -11,4 -9,4 -7,1 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -6,2 -1,9 -2,0 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 9,7 18,7 26,0 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,5 36,8 -19,6 2,1 -0,7 4,3 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,1 42,0 -47,1 21,5 28,9 27,0 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,3 52,2 10,9 42,7 45,8 45,4 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (528,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/06/kbar_2016_06_2016-06-27_tie_001_fi.html