Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2016

Kuluttajien luottamus heikkeni hieman heinäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 13,1, kun se kesäkuussa oli 14,9 ja toukokuussa 12,5. Viime vuoden heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–18. heinäkuuta 1 178 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Myös arviot omista säästämismahdollisuuksista sekä kuluttajan omasta taloudesta heikkenivät hieman. Sen sijaan odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä pysyivät suunnilleen ennallaan.

Heinäkuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta olivat kohtalaiset mutta odotukset omasta taloudestaan varovaiset. Arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Heinäkuussa ajankohdan katsottiin olevan otollisempi lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle kuin säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat heinäkuussa hieman keskimääräistä enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 47 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten heinäkuussa 33 ja 26 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 25 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 34 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 17 ja 47 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi heinäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 49 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksista 15 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 5 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Heinäkuussa 20 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Heinäkuussa 54 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Heinäkuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja yrittävät olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset ja työttömät.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2015 06/2016 07/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 6,9 14,9 13,1 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 5,8 7,4 6,3 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,1 25,3 -27,1 2,1 13,8 8,3 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,3 1,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -17,4 -7,1 -5,8 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -6,6 -2,0 -3,4 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 17,9 26,0 24,5 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 6,5 4,3 6,1 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,2 42,0 -47,1 19,0 27,0 28,1 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,3 52,2 10,9 37,4 45,4 43,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (469,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2016/07/kbar_2016_07_2016-07-27_tie_001_fi.html