Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2018

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman – usko Suomen talouteen hiipuu

Kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut hieman viime kuusta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3, kun se lokakuussa oli 16,8 ja syyskuussa 20,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. marraskuuta 1 110 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa edelleen lokakuuhun verrattuna. Näkymät Suomen talouden kehityksestä olivat kuluttajien mielestä huonot, mutta odotukset työttömyyskehityksestä olivat entistä valoisammat. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa entisestään.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni marraskuussa. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista sen sijaan paranivat vuoden tarkastelujaksolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajat arvioivat marraskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle, mutta ei lainanotolle. Kestotavaroiden ostamista ajatellen ajankohtaa ei pidetty hyvänä eikä huonona. Työlliset kuluttajat kokivat marraskuussa työttömyyden uhkan vähentyneen omalla kohdalla.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori 20,8 ja 18,7). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (29,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (10,4) ja työttömät (12,5).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (452,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/11/kbar_2018_11_2018-11-27_tie_001_fi.html