Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2010 - 2019

Valmistumisvuosi Peruskoulun 9. luokan päättäneet Jatkoi opiskelua lukiokoulutuksessa Jatkoi opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Jatkoi opiskelua peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokka) Jatkoi opiskelua valmistavassa koulutuksessa Ei jatkanut tutkintotavoitteista eikä siirtymävaiheen opiskelua
Yhteensä % % % % % %
2010 Pojat 32 573 100,0 42,7 48,6 - - 8,7
Tytöt 31 642 100,0 58,3 32,6 - - 9,1
Yhteensä 64 215 100,0 50,4 40,7 - - 8,9
2011 Pojat 32 350 100,0 41,9 49,1 - - 8,9
Tytöt 30 844 100,0 57,7 33,0 - - 9,3
Yhteensä 63 194 100,0 49,6 41,2 - - 9,1
2012 Pojat 31 213 100,0 41,8 50,0 - - 8,1
Tytöt 29 846 100,0 58,6 32,6 - - 8,8
Yhteensä 61 059 100,0 50,0 41,5 - - 8,5
2013 Pojat 30 244 100,0 42,1 50,2 - - 7,7
Tytöt 29 337 100,0 59,8 31,8 - - 8,4
Yhteensä 59 581 100,0 50,8 41,1 - - 8,1
Huom! 1)
2014 Pojat 29 526 100,0 42,7 51,1 1,1 0,5 4,5
Tytöt 28 327 100,0 60,9 32,7 1,3 0,9 4,3
Yhteensä 57 853 100,0 51,6 42,1 1,2 0,7 4,4
2015 Pojat 29 668 100,0 43,2 51,3 1,1 1,9 2,5
Tytöt 28 556 100,0 62,1 31,9 1,1 2,0 2,9
Yhteensä 58 224 100,0 52,5 41,8 1,1 1,9 2,7
2016 Pojat 29 682 100,0 43,3 52,1 0,8 1,6 2,2
Tytöt 27 933 100,0 62,7 32,2 0,7 1,7 2,7
Yhteensä 57 615 100,0 52,7 42,5 0,8 1,6 2,5
2017 Pojat 29 547 100,0 43,1 51,3 0,9 1,8 3,0
Tytöt 28 206 100,0 63,3 30,9 0,8 1,9 3,1
Yhteensä 57 753 100,0 53,0 41,3 0,8 1,8 3,1
2018 Pojat 29 856 100,0 42,8 51,0 0,9 2,2 3,1
Tytöt 28 171 100,0 64,1 29,9 0,9 1,9 3,2
Yhteensä 58 027 100,0 53,1 40,8 0,9 2,0 3,1
2019 Pojat 30 307 100,0 42,2 50,9 1,4 2,4 3,1
Tytöt 28 725 100,0 64,6 29,0 1,2 2,0 3,2
Yhteensä 59 032 100,0 53,1 40,3 1,3 2,2 3,2
Alle 18–vuotiaat                
2015 Pojat 29 184 100,0 43,8 51,1 1,1 1,8 2,2
Tytöt 28 185 100,0 62,7 31,7 1,1 1,9 2,6
Yhteensä 57 369 100,0 53,1 41,6 1,1 1,9 2,4
2016 Pojat 29 263 100,0 43,8 51,9 0,8 1,5 2,0
Tytöt 27 611 100,0 63,3 31,9 0,7 1,6 2,5
Yhteensä 56 874 100,0 53,2 42,2 0,8 1,6 2,2
2017 Pojat 28 984 100,0 43,8 51,1 0,9 1,7 2,5
Tytöt 27 790 100,0 64,1 30,5 0,8 1,8 2,8
Yhteensä 56 774 100,0 53,7 41,0 0,8 1,8 2,7
2018 Pojat 29 095 100,0 43,7 50,8 0,9 2,1 2,4
Tytöt 27 731 100,0 64,9 29,6 1,0 1,8 2,7
Yhteensä 56 826 100,0 54,1 40,5 1,0 2,0 2,6
2019 Pojat 29 290 100,0 43,4 50,7 1,4 2,3 2,2
Tytöt 28 195 100,0 65,6 28,7 1,2 1,8 2,6
Yhteensä 57 485 100,0 54,3 39,9 1,3 2,1 2,4
1) Tiedot perusopetuksen lisäopetukseen (10–luokalle) ja valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin siirtyneistä saatavilla vuodesta 2014 alkaen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2019, Liitetaulukko 1. Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2010 - 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2019/khak_2019_2020-12-10_tau_001_fi.html