Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2010

Inflaatio kesäkuussa 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui kesäkuussa 0,9 prosenttiin. Toukokuussa se oli tasan prosentin.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 109,7 0,9 % 0,2 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 751    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,5 1,3 % 0,2 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 110,5 1,7 % 0,2 %

Vuoden aikana kuluttajahintoja nosti eniten polttonesteiden kallistuminen. Myös osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, ravintola- ja kahvilapalveluiden, sekä alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen viime vuoden kesäkuusta vaikutti hintojen nousuun. Kesäkuun inflaatiota puolestaan hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku.

Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli kesäkuussa 1,4 prosenttia. Toukokuussa se oli 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 1,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. heinäkuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 1,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa siis 1,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,7 prosenttia. Hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava vaikutus oli vuodessa näin ollen 0,4 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli kesäkuussa 0,2 prosenttia. Kesäkuussa ei ollut hyödykeveromuutoksia.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Antti Halmetoja (09) 1734 3475, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, kesäkuu (pdf 243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/06/khi_2010_06_2010-07-14_tie_001_fi.html