Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 15.11.2010

Inflaatio kiihtyi lokakuussa 2,3 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi lokakuussa 2,3 prosenttiin. Syyskuussa se oli 1,4 prosenttia. Inflaation kiihtyminen johtui lähes kokonaan vuodentakaisen elintarvikkeiden arvonlisäveroalennuksen vaikutuksen poistumisesta ja ravinnon kallistumisesta.

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,5 2,3 % 0,4 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 764    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 111,2 2,3 % 0,4 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 111,0 2,1 % 0,4 %

Kuluttajahintoja nosti lokakuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen. Myös vuokrankorotukset ja sähkön, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden sekä tupakan hintojen nousu viime vuoden lokakuusta vaikuttivat inflaatioon. Inflaatiota hillitsi eniten korkojen lasku, ulkomaan lentoliikenteen, puhelu- ja internet-maksujen ja valmismatkojen halpeneminen sekä ravintolapalveluiden arvonlisäveron alennus.

Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia. Tämä johtui lähinnä elintarvikkeiden ja vaatteiden kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio lokakuussa ennakkotietojen mukaan 1,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli lokakuussa 1,9 prosenttia. Syyskuussa se oli 1,8 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 2,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee lokakuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. marraskuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos lokakuussa 2,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli lokakuussa siis 2,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,1 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli 0,3 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli lokakuussa 0,4 prosenttia. Lokakuussa ei ollut veromuutoksia.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, lokakuu (pdf 109,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. lokakuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/10/khi_2010_10_2010-11-15_tie_001_fi.html