Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2021, maaliskuu

Julkaistu: 14.6.2011

Inflaatio toukokuussa 3,3 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 3,3 prosenttia. Huhtikuussa se oli 3,2 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, toukokuu 2011

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 103,2 3,3 % 0,0 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 808    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 114,1 3,4 % -0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 113,4 2,8 % -0,1 %

Kuluttajahintoja nosti toukokuussa viime vuodesta eniten asumisen ja elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kallistuminen. Asumisen hintaa nosti erityisesti sähkön, osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, vuokrien, korkojen sekä kevyen polttoöljyn kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti taas ennen kaikkea kahvin, vilja-, liha- ja maitotuotteiden sekä makeisten kallistuminen. Myös bensiinin ja dieselin hinnannousu vaikutti inflaatioon. Inflaatiota hillitsi toukokuussa eniten kulutuselektroniikan ja matkaviestintäpalvelujen halpeneminen edellisestä vuodesta.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2005=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta. Uusi kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja julkaistaan myöhemmin.

Euroalueen inflaatio toukokuussa ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli toukokuussa 2,7 prosenttia. Huhtikuussa se oli 2,8 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa 3,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee toukokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. kesäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos toukokuussa 2,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli siis toukokuussa 3,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,8 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,6 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli toukokuussa -0,1 prosenttia. Toukokuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veronmuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veronmuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veronmuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (380,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. toukokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2011/05/khi_2011_05_2011-06-14_tie_001_fi.html