Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2019, syyskuu

Julkaistu: 28.10.2016

Kivihiilen kulutus kasvoi 19 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden tammi-syyskuussa 19 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 50 petajoulea. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kivihiilen kulutus on kuitenkin selvästi vähentynyt. Verrattuna 2000-luvun tammi–syyskuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 37 prosenttia matalammalla tasolla.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia
Vuoden 2016 tiedot ovat ennakollisia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 39 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kivihiilen kulutuksen suhteellinen kasvu on ollut tänä vuonna suurta erityisesti kesäkuukausina. Viime vuonna kivihiiltä kulutettiin ennätyksellisen vähän, mistä johtuen tänä vuonna suhteellinen kasvu on ollut melko suurta.

Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa on vähentynyt viime vuosina selvästi, koska hiililauhdevoimalaitoksia on poistettu käytöstä.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 2,6 miljoonaa tonnia syyskuun 2016 lopussa, eli 28 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. syyskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2016/09/kivih_2016_09_2016-10-28_tie_001_fi.html