Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, maaliskuu

Julkaistu: 24.8.2017

Kivihiilen kulutus kasvoi 3 prosenttia tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden tammi-kesäkuussa 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,9 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 47 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli 24 prosenttia matalammalla tasolla.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Viime vuotta selvästi viileämpi alkukesä lisäsi kivihiilen kulutusta. Toukokuussa kivihiiltä kulutettiin 51 prosenttia ja kesäkuussa 31 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilen käyttö laajeni uuteen käyttökohteeseen prosessiteollisuudessa vuoden 2015 lopussa ja kyseiset kulutustiedot päivitettiin takautuvasti tässä tilastojulkistuksessa.

Kivihiilivarastot olivat kesäkuun 2017 lopussa 2 miljoonaa tonnia, eli 18 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. kesäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2017/06/kivih_2017_06_2017-08-24_tie_001_fi.html