Julkaistu: 18.2.2010

Oppilaitosten määrä väheni edelleen

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2009 lopussa oli toiminnassa 804 koulutuksen järjestäjää ja 4 161 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,9 miljoonaa opiskelijaa.

Koulutuksen järjestäjiä oli 73 vähemmän kuin vuonna 2008. Koulutuksen järjestäjistä 49 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 42 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2009 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 15 uutta koulutuksen järjestäjää.

Oppilaitoksia oli 163 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Peruskouluja oli toiminnassa 2 889 ja niissä opiskeli yhteensä 531 000 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 138 ja niissä oli 7 200 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 115. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 31, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 51 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 33. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Peruskouluista 76 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 13 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 11 prosenttia kaikki vuosiluokat käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 26 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 5 prosenttia.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2009

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 889 -99 531 000
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 138 -10 7 200
15 Lukiot 398 -8 119 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 - 24 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 137 -15 176 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 -6 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 35 -2 24 800
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 27 -5 43 300
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 28 - 144 600
42 Yliopistot 20 - 168 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 500
61 Musiikkioppilaitokset 89 - 63 800
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 2 000
63 Kansanopistot 83 - 15 800
64 Kansalaisopistot 205 -18 525 500
65 Opintokeskukset 11 - 55 100
66 Kesäyliopistot 20 - 37 900
99 Muut oppilaitokset 7 - 600
Yhteensä 4 161 -163 1 946 300
1) Muutos on kuvattu taulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2009.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2009 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2009/kjarj_2009_2010-02-18_tie_001_fi.html