Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.11.2014

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat lähes kuudella miljardilla eurolla vuonna 2013

Rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tilastointi on uudistettu. Asuntojen omistajien itse tekemiä tai teettämiä korjauksia ja julkisten palvelurakennusten korjauksia ei ole tilastoitu aikaisemmin. Myöskään korjausrakentamisen syitä tai rakennusten kuntoa koskevia tietoja ei ole julkaistu aikaisemmin.

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,7 miljardilla eurolla vuonna 2013. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,8 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,2 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 800 miljoonaa euroa. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin 480 miljoonalla eurolla.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,6 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 600 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 440 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 340 miljoonalla eurolla.

Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa. Kerrostaloasuntoaan korjanneista reilu kolmannes, rivitaloasuntoaan korjanneista noin kaksi kolmannesta ja omakotitaloasuntoaan korjanneista joka toinen ilmoitti tehneensä remontin työmäärästä itse noin puolet tai enemmän.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2013, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot kerrostalot Kaikki
Asunnon märkätilat 385 116 247 749
Asunnon keittiö 336 96 170 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 563 127 193 883
Ulkopinnat ja rakenteet 652 240 618 1 510
Talotekniikka 607 132 757 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 248 38 66 352
Taloyhtiön sisätilat 0 27 128 154
Yhteensä 2 790 776 2 178 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2013 aikana 46,5 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 34,0 €/m² ja omakotitaloissa 21,7 €/m².

Tilaston perusjoukkoon kuuluvien asuinrakennusten osuus koko maan rakennuskannan pinta-alasta on noin 60 prosenttia.

Lukuun ottamatta aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tilastointi on uudistettu alkaen vuoden 2013 tiedoista. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia korjausrakentamisen aikaisemmin julkaistujen tietojen kanssa. Vanhalla menetelmällä julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä. Tilaston tuotantomenetelmät on luettavissa laatuselosteesta.

Julkisten palvelurakennusten korjauskuluista valtaosa meni opetusrakennuksiin

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,3 miljardilla eurolla vuonna 2013. Opetusrakennuksia korjattiin 810 miljoonalla eurolla, terveydenhuollon rakennuksia 290 miljoonalla eurolla, sosiaalitoimen rakennuksia 120 miljoonalla eurolla ja lasten päiväkoteja 80 miljoonalla eurolla.

Julkisten palvelurakennusten sisätiloja korjattiin 530 miljoonalla eurolla, talotekniikkaa 450 miljoonalla eurolla ja ulkopintoja ja rakenteita 320 miljoonalla eurolla.

Suhteessa rakennusten pinta-alaan julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset olivat lähempänä toisiaan. Opetusrakennuksissa ja terveydenhuollonrakennuksissa korjauskustannukset olivat 65 €/m². Sosiaalitoimenrakennuksissa 54 €/m² ja päiväkodeissa 53 €/m².

Tilaston perusjoukkoon kuuluvien opetusrakennusten, terveydenhuollon rakennusten ja sosiaalitoimen rakennusten osuus koko maan rakennuskannan pinta-alasta on noin 6 prosenttia.

Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset rakennusosittain vuonna 2013, miljoonaa euroa

Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset rakennusosittain vuonna 2013, miljoonaa euroa

Rakennusvuosikymmenen mukaan tarkasteltuna korkeimmat korjauskustannukset ovat 70-luvulla valmistuneissa palvelurakennuksissa 330 miljoonaa euroa ja 86 €/m². Vastaavat lukemat 60-luvulla valmistuneissa palvelurakennuksissa on 300 miljoonaa euroa ja 84 €/m². 80-luvulla valmistuneissa palvelurakennuksissa pinta-alaan suhteutettu korjauskustannus on korkein, kokonaiskustannusten ollessa 320 miljoonaa euroa ja pinta-alaan suhteutettu 115 €/m².

Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset rakennusvuosikymmenen mukaan vuonna 2013

Vuosiluokka Miljoonaa euroa euroa/m²
–1959 234 39,7
1960-1969 296 83,9
1970-1979 331 86,2
1980-1989 321 114,8
1990-1999 69 34,0
2000- 46 18,7
Yhteensä/keskimäärin 1 298 63,2

Asuinrakennusten kunto

Omistusasunnoissa asuvat pitävät asuinrakennuksiaan pääasiassa hyväkuntoisina. Riippumatta siitä sijaitseeko omistusasunto omakoti- rivi- vai kerrostalossa vastaajista yli 70 prosenttia pitää asuinrakennustaan vähintään hyväkuntoisena. Talotyypistä riippumatta kotitaloaan huono- tai erittäin huonokuntoisena pitää korkeintaan kaksi prosenttia vastanneista.

Asuinrakennuksen kuntoarvio, prosenttiosuus vastanneista

Asuinrakennuksen kuntoarvio, prosenttiosuus vastanneista

Omakoti- ja paritaloissa asuvilta kysyttiin heidän mielipidettään talonsa eri rakennusosien ja -järjestelmien sekä piha-alueiden ja -rakenteiden kunnosta. Jokaisen kysytyn kohdan osalta yli puolet vastaajista arvioivat kunnon olevan hyvä tai erittäin hyvä. Parhaassa kunnossa vastaajien mukaan olivat perustukset ja runko, käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmä sekä lämmitysjärjestelmä, yli kolme neljännestä vastanneista piti niiden kuntoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikoimmassa kunnossa olivat talon ulkopuolelle jäävät alueet ja rakenteet.

Omakoti- ja paritalojen kuntoarvio, prosenttiosuus vastanneista

Omakoti- ja paritalojen kuntoarvio, prosenttiosuus vastanneista

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 7.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2013/02/kora_2013_02_2014-11-07_tie_002_fi.html