Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.10.2018

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,2 miljardilla eurolla vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,2 miljardilla eurolla vuonna 2017. Yhteenlasketut korjauskustannukset vähenivät 6,2 prosenttia vuoden 2016 tasosta ja ne ovat kasvaneet 8,1 prosenttia vuodesta 2013. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,9 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,5 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 780 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 2,0 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 520 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 260 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2017, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2017 Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 418 124 246 788 918 847 625 749
Asunnon keittiö 320 83 179 582 568 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 343 58 105 506 657 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 873 240 674 1 787 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 591 177 1 024 1 791 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 347 53 140 540 486 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 44 175 219 192 226 202 154
Yhteensä 2 891 780 2 543 6 213 6 622 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2017 aikana 46,2 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 32,1 €/m² ja omakotitaloissa 21,3 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti on suunnitteilla lähes 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 19 prosentilla. Julkisivuremontti ja käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 14 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2017 olivat 475 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 450 miljoonaa euroa.

Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin 1,6 miljardilla eurolla

Tilastokeskuksen mukaan toimistorakennuksiin vuonna 2017 tehtyihin korjauksiin käytettiin 1,0 miljardia euroa ja liikerakennusten korjauksiin 630 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikerakennusten korjauskustannukset pienenivät 17 prosenttia ja toimistorakennusten korjauskustannukset laskivat 12 prosenttia. Yhteensä liike- ja toimistorakennusten korjaukset laskivat 14 prosenttia.

Palvelurakennuksia korjattiin 1,6 miljardilla eurolla ja teollisuus- ja varastorakennuksia 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2017. Näiden rakennusryhmien korjauskustannukset on laskettu toteutuneiden kustannusten sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Teollisuus- ja varastorakennusten osalta toteutuneet kustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2015 ja vuodet 2016–2017 on estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella. Vastaavasti palvelurakennusten korjauskustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2016 ja estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella vuodelle 2017. Tilaston mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset kasvoivat 9,2 prosenttia ja palvelurakennusten korjauskustannukset laskivat 6,7 prosenttia.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
  Teollisuus- ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Palvelurakennukset
2013 . . . 1 298
2014 . 669 910 1 223 1)
2015 919 668 1) 1 032 1) 1 229 1)
2016 1 030 1) 756 1) 1 140 1) 1 739
2017 1 125 1) 631 1 004 1 623 1)
1) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2017/01/kora_2017_01_2018-10-19_tie_001_fi.html