Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu

Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu. Vuoden 2013 tiedot kerättiin rakennuskohtaisesti ja keruun kehikkona käytettiin tilastokeskuksen rakennuskantaa.

Vuoden 2016 palvelurakennusten korjauskustannukset on selvitetty palvelurakennusten omistajilta. Kehikkona on käytetty Verohallinnon kiinteistötietoja. Kiinteistötiedoista on poimittu opetusrakennukset, terveydenhoidon rakennukset ja hoitolaitosrakennukset. Rakennukset on summattu omistajittain yhteen. Otokseen on valittu eniten kyseisiä rakennuksia omistavat tahot ja satunnaisesti pienempiä omistajia.

Kuntien osalta tiedonkeruu on toteutettu erikseen. Kunnista poimittiin otokseen 50 suurinta kuntaa ja lopuista kunnista poimittiin 50.

Tiedonkeruu uudistettiin vuoden 2013 kyselytutkimuksesta, koska yksittäisten rakennusten korjauksista tietäviä vastaajia on vaikea löytää. Tiedonkeruu uudistettiin samankaltaiseksi liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korjauksia koskevien keruiden kanssa.

 


Päivitetty 13.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/kora_2017-11-13_uut_001_fi.html