Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.4.2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa uudelleen vahvaan kasvuun

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvo nousi vuonna 2005 lähes 11,2 miljardiin euroon. Lisäystä edellisvuodesta kertyi 2,6 miljardia euroa eli runsas 30 prosenttia. Samalla viennin arvo palasi miltei vuoden 2000 huipputasolle. Korkean teknologian tuotteiden osuus Suomen koko viennistä oli 21,3 prosenttia. Myös korkean teknologian tuotteiden tuonti kasvoi 30 prosenttia ja oli ennätykselliset 7,3 miljardia euroa. Tuonnin arvo nousi 1,7 miljardia euroa ja korkean teknologian osuus koko tuonnista oli 15,7 prosenttia.

Elektroniikan ja tietoliikennevälineiden tuotteiden osuus korkean teknologian viennistä ylitti jälleen 80 prosenttia ja oli kaikkiaan 9 miljardia euroa. Tuoteryhmän viennin arvo kasvoi vuoden 2005 aikana liki kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Tieteellisiä instrumenttejakin vietiin lähes miljardin euron edestä. Kolmanneksi eniten (450 milj. euroa) vietiin tieto- ja toimistokoneita, joiden viennin kasvu oli suurista tuoteryhmistä vahvinta, 50 prosentin luokkaa.

Elektroniikka ja tietoliikenne oli viennin tapaan myös tuonnissa suurin tuoteryhmä (3,8 mrd. euroa) ja osuus yli puolet. Tieto- ja toimistokoneita tuotiin 1,4 miljardin euron arvosta. Myös sekä sähkökoneet ja -laitteet että tieteelliset instrumentit olivat suuria tuoteryhmiä molempien tuonnin arvon noustessa 600 miljoonan euron paikkeille. Elektroniikan ja tietoliikennevälineiden tuonti kasvoi lähes 1,2 miljardia euroa. Avaruus- ja ilmailualan tuotteiden tuonti puolestaan melkein kaksinkertaistui, joten niiden suhteellinen kasvu oli nopeinta.

Suomen korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan tase on jo vuosikymmenen ajan ollut vahvasti positiivinen. Ylijäämää oli vuonna 2005 yli 3,8 miljardia euroa ja sitä kertyi lähes miljardin euron verran lisää vuoteen 2004 verrattuna. Vienti-tuonti-suhde pysyi entisellä tasollaan ollen 1,52.

Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan arvo ja osuudet Suomen koko viennistä ja tuonnista vuosina 1996-2005

Lähde: Tullihallitus; Korkean teknologian ulkomaankauppa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 24.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkean teknologian ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktek/2005/ktek_2005_2006-04-24_tie_001.html