Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön palkkasummakuvaajissa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevissa palkkasummakuvaajissa maaliskuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset palkkasummakuvaajien julkaisutasoihin

Uuden toimialaluokituksen myötä palkkasummakuvaajista julkaistaan edelleen kahdeksan pääluokkaa ja niiden yhdistelmää sekä koko talouden palkkasumma. Luokitukset pääluokissa sekä toimialoilla muuttuvat uuden toimialaluokituksen myötä.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat:

A-X Koko talous
C, D, E Teollisuus
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa
H, I, K, O Muut palvelut
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L-N Julkinen sektori
M Koulutus pl. julkinen sektori
N Terveys- ja sosiaalipalvelut pl. julkinen sektori

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat:

A-X Koko talous
B, C, D, E Teollisuus
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa
H, I, J, L, M, N, R, S Muut palvelut
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
O-Q Julkinen sektori
P Koulutus pl. julkinen sektori
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut pl. julkinen sektori

Teollisuudessa merkittävä muutos on uusi toimiala E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, jolle ei ole vastiketta vanhassa toimialaluokituksessa. Tähän luokkaan siirtyy toimintoja paitsi teollisuudesta myös TOL 2002:n mukaisilta palvelualoilta ja rakentamisesta. F Rakentaminen ja G Tukku- ja vähittäiskauppa pysyvät pääluokkina ennallaan. Muiden palveluiden toimialoilla TOL 2008 pääluokkien sisältö muuttuu merkittävästi TOL 2002:n pääluokista. Poikkeuksen tästä tekee I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, joka on käytännössä sama kuin TOL 2002:n pääluokka H. Myös TOL 2008 mukaiset julkaisutasot K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, O-Q Julkinen sektori, P Koulutus ja Q Terveys- ja sosiaalipalvelut vastaavat sellaisenaan vanhan toimialaluokituksen TOL 2002:n mukaisia luokkia.

Palkkasummakuvaajien tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2008-09-26_uut_001.html