Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön palkkasummakuvaajissa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevissa palkkasummakuvaajissa maaliskuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset palkkasummakuvaajien julkaisutasoihin

Uuden toimialaluokituksen myötä palkkasummakuvaajista julkaistaan edelleen kahdeksan pääluokkaa ja niiden yhdistelmää sekä koko talouden palkkasumma. Luokitukset pääluokissa sekä toimialoilla muuttuvat uuden toimialaluokituksen myötä.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat:

A-X Koko talous
C, D, E Teollisuus
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa
H, I, K, O Muut palvelut
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L-N Julkinen sektori
M Koulutus pl. julkinen sektori
N Terveys- ja sosiaalipalvelut pl. julkinen sektori

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat:

A-X Koko talous
B, C, D, E Teollisuus
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa
H, I, J, L, M, N, R, S Muut palvelut
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
O-Q Julkinen sektori
P Koulutus pl. julkinen sektori
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut pl. julkinen sektori

Teollisuudessa merkittävä muutos on uusi toimiala E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, jolle ei ole vastiketta vanhassa toimialaluokituksessa. Tähän luokkaan siirtyy toimintoja paitsi teollisuudesta myös TOL 2002:n mukaisilta palvelualoilta ja rakentamisesta. F Rakentaminen ja G Tukku- ja vähittäiskauppa pysyvät pääluokkina ennallaan. Muiden palveluiden toimialoilla TOL 2008 pääluokkien sisältö muuttuu merkittävästi TOL 2002:n pääluokista. Poikkeuksen tästä tekee I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, joka on käytännössä sama kuin TOL 2002:n pääluokka H. Myös TOL 2008 mukaiset julkaisutasot K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, O-Q Julkinen sektori, P Koulutus ja Q Terveys- ja sosiaalipalvelut vastaavat sellaisenaan vanhan toimialaluokituksen TOL 2002:n mukaisia luokkia.

Palkkasummakuvaajien tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2008-09-26_uut_001.html