Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 1 942 897 446 736 99 861 2 489 493
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 708 445 -6 499 475 702 421
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -50 334 10 548 3 039 -36 747
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 168 782 11 402 12 408 192 592
Saamisista luottolaitoksilta 105 299 26 833 2 070 134 202
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 995 780 404 372 81 869 1 482 021
Ennakkomaksut 1)
Muut rahoitusvarat 14 925 81 15 006
KORKOKULUT, yhteensä 1 165 019 93 082 23 293 1 281 394
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 661 451 661 451
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -177 233 -2 889 -8 641 -188 763
Veloista luottolaitoksille 150 008 17 861 3 081 170 950
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 101 517 72 951 24 993 199 461
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 422 625 312 3 860 426 796
Muut rahoitusvelat 6 652 4 847 11 499
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_003_fi.html