Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 2 555 447 379 284 453 246 104 025 3 492 002
(Korkokulut) 1 013 922 121 698 27 598 9 804 1 173 022
RAHOITUSKATE 1 541 524 257 587 425 647 94 221 2 318 980
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. .. ..
Osinkotulot 26 570 .. 265 343 .. 298 433
Palkkiotuotot 1 279 507 241 644 240 953 67 796 1 829 899
(Palkkiokulut) 347 420 41 042 23 309 9 133 420 905
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 55 010 .. .. 8 152 61 030
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 116 632 .. 22 106 .. 151 646
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 49 445 .. .. -12 578 29 206
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 571 433 .. -21 639 .. 549 773
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. 528 433 -33 912
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -329 176 6 204 50 48 -322 874
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. 237 -3 326 -3 136
Liiketoiminnan muut tuotot 262 173 27 588 31 911 10 668 332 340
(Liiketoiminnan muut kulut) 33 573 10 425 84 739 13 897 142 633
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 157 172 493 297 848 497 148 880 4 647 846
(Hallinnon kulut) 1 857 756 319 867 425 520 89 342 2 692 484
josta: (Henkilöstökulut) 1 245 960 134 258 169 913 36 833 1 586 964
josta: (Muut hallintokulut) 611 797 185 608 255 606 52 509 1 105 520
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. .. 25 534 8 233 258 239
(Poistot) 266 984 12 632 11 276 6 797 297 689
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 141 201 -20 141 -53 599 121 606
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 660 127 81 713 69 808 20 839 832 487
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 709 000 99 168 313 412 22 199 1 143 779
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 9 086 16 310 6 796 5 483 37 675
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tau_001_fi.html