Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 60 794 770 57 265 794 3 000 514 986 384 122 047 463
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 91 093 313 .. 1) 2) 21 818 .. 93 181 606
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 20 955 055 .. .. 406 084 21 536 725
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 365 531
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 48 966 513 .. 6 126 046 .. 56 488 778
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 252 757 476 40 595 548 85 839 046 10 690 537 389 882 608
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 200 082 .. 307 443 .. 2 568 869
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 85 925 .. .. .. 85 925
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 941 544 .. .. 26 121 16 225 650
Aineelliset hyödykkeet 1 125 464 111 517 571 927 115 541 1 924 450
Aineettomat hyödykkeet 1 933 104 29 089 16 045 42 276 2 020 514
Verosaamiset 608 615 65 045 15 493 6 402 695 555
Muut varat 5 056 212 275 789 76 025 36 193 5 444 219
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 501 732 552 100 802 722 96 165 514 13 767 102 712 467 891
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 71 897 512 .. 157 969 .. 74 114 895
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 376 013 870 96 892 997 82 624 375 12 029 653 567 560 895
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 494 532 .. 250 939 .. 1 745 726
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 467 610 .. .. 52 092 1 519 702
Varaukset 1 008 103 53 472 9 691 2 222 1 073 488
Verovelat 195 581 56 936 51 054 16 348 319 920
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 9 492 668 1 035 364 2 689 104 461 933 13 679 069
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 467 833 711 100 261 752 85 783 132 12 562 503 666 441 098
Pääoma 4 887 249 .. 3 572 697 .. 8 614 507
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 144 155 .. .. .. 144 686
Kertyneet muun laajan tuloksen erät .. .. 239 507 24 937 210 278
Kertyneet voittovarat 23 489 168 285 431 4 109 843 578 706 28 463 148
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 061 495 .. 2 094 062 .. 4 561 665
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 31 635
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 898 840 540 970 10 382 382 1 204 599 46 026 792
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 501 732 552 100 802 722 96 165 514 13 767 102 712 467 890
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tau_002_fi.html