Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Luottolaitostilastoinnin lähdeaineisto muuttuu vuoden 2014 alusta lähtien

Luottolaitostilastoinnin lähdeaineiston tiedonkeruussa tapahtuu muutos vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Finanssivalvonta ottaa käyttöön FINREP-raportointilomakkeet taloudellisen informaation tietojenkeruussa.

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) on osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) 26.7.2013 julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS). Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Rahoitussektorin taloudellisen informaation raportointia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 20/2013 annetaan ohjeistusta valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle perustuen sekä Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen että kansallisiin määräyksiin.

 Lisätietoja tiedonkeruusta saa Finanssivalvonnan sivulta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Uusi/Pages/20_2013.aspx.

Muutos vaikuttaa tilinpäätöskaavan sisältöön ja alaeriin. Vastaavat muutokset joudutaan tekemään tilaston julkistukseen.


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/llai_2014-04-03_uut_001.html