Liitekuvio 2. Kuntien välinen muuttoalttius ikäryhmittäin 1987–2013

Liitekuvio 2. Kuntien välinen muuttoalttius ikäryhmittäin 1987–2013

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6766. 2013, Liitekuvio 2. Kuntien välinen muuttoalttius ikäryhmittäin 1987–2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/muutl/2013/muutl_2013_2014-04-29_kuv_002_fi.html