Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.5.2017

Maahanmuutto uuteen ennätykseen vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti 34 905 henkeä vuonna 2016, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Maahanmuuttajien määrä ylitti vuoden 2013 ennätyksen lähes 3 000 muuttajalla. Myös maastamuutto lisääntyi edellisvuodesta, mutta selvästi vähemmän kuin maahanmuutto. Suomesta muutti ulkomaille 18 082 henkeä, 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suomen saama muuttovoitto suureni 16 823 henkeen edellisen vuoden 12 441:stä.

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2016

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2016

Maahanmuuttajista oli ulkomaan kansalaisia 27 274, eli 78 prosenttia vuonna 2016. Maastamuuttajista 59 prosenttia, 10 603, oli Suomen kansalaisia. Ulkomaan kansalaisista Suomi sai muuttovoittoa 19 795 henkeä, mutta oman maan kansalaisista tuli 2 972 hengen muuttotappio.

Maahanmuuton voitto EU:n ulkopuolelta muuttaneista

Suomen saama muuttovoitto koostui lähes täysin EU:n ulkopuolelta tulleista muuttajista vuonna 2016. Muutto muista kuin EU-maista lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta, kun taas muutto EU:n ulkopuolisiin maihin oli paljon vähäisempää. Maahanmuuton netto EU:n ulkopuolisesta muutosta suurenikin 15 716:een edellisen vuoden 10 247:stä.

Maahanmuuton voitto oli suurin Irakista, 3 069 muuttajaa, toiseksi suurin Venäjältä, 2 087 muuttajaa ja kolmanneksi suurin Afganistanista 1 097 muuttajaa.

Muutto EU-maista Suomeen pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna väheten vain 182 hengellä 12 913:een. Maastamuutto EU-maihin on sen sijaan nyt suurentunut kuusi vuotta peräkkäin. Suomesta muutti EU-maihin viime vuonna 11 806 henkeä. Se oli 905 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä kuvatun kehityksen seurauksena Suomi saikin lähes puolet vähemmän muuttovoittoa EU-maista kuin edellisenä vuonna, 1 107 henkeä.

Kuntien välisiä muuttoja enemmän, kuntien sisäisiä muuttoja vähemmän

Vuonna 2016 kuntien välisiä muuttoja oli 282 257, mikä on 1 986 enemmän kuin vuonna 2015. Maakuntien välisten muuttojen määrä oli 133 230, missä oli kasvua vain 686 muuttoa, kun edellisenä vuonna sitä oli 7 000:n muuton verran. Maakuntien sisäisiä muuttoja tehtiin 149 027, mikä oli 1 300 muuttoa edellisvuotta enemmän. Kunnassamuuttoja oli 590 830 vuonna 2016, mikä oli 22 644 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maan sisäisessä muuttoliikkeessä määrällisesti eniten muuttovoittoa sai Uudenmaan maakunta ja toiseksi eniten Pirkanmaan maakunta. Uudenmaan voitto oli 6 700 ja Pirkanmaan 1 876 henkeä. Väkilukuun suhteutettu muuttovoitto oli suurin Manner-Suomessa Uudellamaalla, jonka muuttovoitto oli neljä promillea. Pirkanmaan suhteellinen muuttovoitto oli vähän pienempi kuin Uudenmaan.

Määrällisesti eniten maassamuutossa väestöään menetti Pohjois-Pohjanmaan maakunta, 1 403 henkeä. Kainuun suhteellinen muuttotappio oli suurin, kuusi promillea. Pohjanmaalla suhteellinen muuttotappio oli toiseksi suurinta. Kuntien välisessä muutossa 13 maakuntaa oli muuttotappiollisia.

Maakunnille muuttovoittoa maahanmuutosta

Kansainvälisessä muuttoliikkeessä kaikki maakunnat saivat muuttovoittoa. Sen huomioon ottaminen vähentää maassamuutossa muuttotappiollisten maakuntien määrää jonkin verran. Nettomaahanmuuton ja nettomaassamuuton summa oli tappiollinen 10 maakunnassa. Manner-Suomessa maakunnan nettomaahanmuutto oli suhteellisesti suurin Kymenlaaksossa ja pienin Etelä-Pohjanmaalla.

Maan sisäinen liikkuvuus ja ulkomainen muuttoliike 2005–2016

Vuosi Kuntien välinen muutto Kunnan sisäinen muutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettosiirtolaisuus
2005 267 939 624 030 21 355 12 369 8 986
2006 265 469 600 097 22 451 12 107 10 344
2007 272 285 595 985 26 029 12 443 13 586
2008 262 454 567 619 29 114 13 657 15 457
2009 257 595 577 668 26 699 12 151 14 548
2010 264 362 575 323 25 636 11 905 13 731
2011 274 896 600 781 29 481 12 660 16 821
2012 274 650 595 163 31 278 13 845 17 433
2013 265 844 577 960 31 941 13 893 18 048
2014 267 799 571 775 31 507 15 486 16 021
2015 280 271 613 474 28 746 16 305 12 441
2016 282 257 590 830 34 905 18 082 16 823
Aluejako aikasarjassa 1.1.2017

Lähde: Muuttoliike 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6766. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/muutl/2016/muutl_2016_2017-05-17_tie_001_fi.html