Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä

Viitevuoden 2000 hinnoin lasketun bruttokansantuotteen määrä lisääntyi huhti-kesäkuussa 1,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 6 prosenttia suurempi. Erityisesti alkutuotanto ja jalostus kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Talouden kasvua paransi teollisuuden tuotannon voimakas kasvu. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi edellisenä vuonna olleen työkiistan johdosta hyvin voimakkaasti.

Työpäiviä oli kolme vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 6,6 prosenttia.

Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 2,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Viitevuoden 2000 hinnoin laskettujen tietojen perusteella maatalouden arvonlisäyksen määrä oli yli puoli prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden tuotanto sen sijaan kasvoi ja oli 26 prosenttia suurempi markkinahakkuiden kasvettua voimakkaasti.

Teollisuuden arvonlisäys oli lähes 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä yli viisi kymmentä prosenttia. Edellisenä vuonna kasvua pienensi toisella neljänneksellä ollut paperin työkiista. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi yli 12 prosenttia vuoden takaisesta. Muu tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi niinikään toisella neljänneksellä. Kasvua oli yli 6 prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäys kasvoi huhti-kesäkuussa vajaat neljä prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaupan tuotannon määrä oli viisi ja puoli prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikenteen toimialalla vuoden toisella neljänneksellä arvonlisäys kasvoi runsaat neljä prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa ovat vuoden toisella neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Viennin määrä lisääntyi huhti-kesäkuussa yli viisitoista prosenttia. Tuonti oli runsaat seitsemän prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi toisella neljänneksellä yli kolme prosenttia. Vaatteita, kenkiä, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa hankittiin runsaasti. Palveluiden kulutus kasvoi yli neljä prosenttia.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät vajaat 5 prosenttia. Asuinrakentaminen kasvoi vajaat kymmenen prosenttia, sen sijaan muu talonrakentaminen supistui puoli prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit olivat edellisen vuoden tasolla. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat puoli prosenttia kasvettuaan edellisellä neljänneksellä lähes yhdeksän prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät toisella neljänneksellä yli kolme prosenttia, julkiset investoinnit kasvoivat puoli prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden toisella neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 1,9 prosenttia edellisen vuoden vastaa-vasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni vajaan prosentin vuoden toisella neljänneksellä viimevuoden vastaavasta neljänneksestä. Neljänneksellä oli kolme työpäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli huhti-kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 8,9 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 9,6 pro-senttia. Työllisyysaste oli huhti-kesäkuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto lisääntyi vajaat kaksitoista prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä kansantulo oli yli kahdeksan prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 1.9.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 13.7.2006 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2006 kolmatta neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.12.2006, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan.

Arvonlisäyksen neljännesvuosilaskenta uudistettu

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Kiinteähintaisissa laskelmissa tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirrytään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina (edellisen vuoden keskihinnoin laskettuina) ketjutettuina sarjoina.

Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset ovat hyvin volatiileja. Yksittäisen toimialan arvonlisäystietoon neljännekseltä on suhtauduttava hyvin varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

Neljännesvuositilinpidon tietosisältö on laskettu uudella menetelmällä neljänneksille 2000N1-2006N2. Tätä vanhemmat vuodet on ketjutettu taaksepäin aiemmilla tiedoilla ja täsmäytetty uusiin vuositasoihin. Myös vuodet 2000-2005 on täsmäytetty vuositilinpidon uusiin tasoihin.

Vuodet 2004 ja 2005 ovat ennakollisia. Vuosi 2005 tarkentui vuositilinpidon julkistamisen yhteydessä 13.7.2006 ja vuosi 2004 tulee lopulliseksi tammikuussa 2007. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html ja neljännesvuositilinpidon uuden laskentamenetelmän mukaisesta BKT:n tarkentuvuudesta internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06-09_men_001.html


Päivitetty 7.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2006, Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/02/ntp_2006_02_2006-09-08_kat_001.html