Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä

Kiinteähintaisen bruttokansantuotteen määrä lisääntyi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 5.4 prosenttia suurempi. Jalostus ja palvelut kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua paransi erityisesti teollisuuden tuotannon voimakas kasvu. Puu- ja paperiteollisuuden sekä metalliteollisuuden tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta hyvin voimakkaasti.

Työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 5,8 prosenttia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 2,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Viitevuoden 2000 hinnoin laskettujen tietojen perusteella maatalouden arvonlisäyksen määrä oli yli viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden tuotanto sen sijaan pieneni ja oli lähes kolme prosenttia edellisvuotista pienempi markkinahakkuiden supistuttua.

Teollisuuden arvonlisäys oli runsaat 12 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä yli neljätoista prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi lähes 16 prosenttia vuoden takaisesta. Muu tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi niinikään kolmannella neljänneksellä. Kasvua oli vajaat 6 prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäys kasvoi heinä-syyskuussa vajaat neljä prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaupan tuotannon määrä oli yli seitsemän prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikenteen toimialalla vuoden kolmannella neljänneksellä arvonlisäys kasvoi vajaat puolitoista prosenttia.

 

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa ovat myös vuoden kolmannella neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Viennin määrä lisääntyi heinä-syyskuussa yli kahdeksan prosenttia. Tuonti oli vajaat kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi kolmannella neljänneksellä yli kolme prosenttia. Vaatteita, kenkiä, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa hankittiin edelleen runsaasti. Palveluiden kulutus kasvoi vajaan prosentin.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät vajaat 3 prosenttia. Asuinrakentaminen kasvoi viisi prosenttia, sen sijaan muu talonrakentaminen vain vajaan prosentin. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat runsaan puoli prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat lähes 10 prosenttia kasvettuaan edellisellä neljänneksellä runsaat neljä prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät kolmannella neljänneksellä yli viisi prosenttia, julkiset investoinnit kasvoivat vajaat kaksi prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden kolmannella neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä lisääntyi runsaan prosentin vuoden kolmannella neljänneksellä viimevuoden vastaavasta neljänneksestä. Neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 6,8 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,2 prosenttia. Työllisyysaste oli heinä-syyskuussa 76,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 75,6 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 3,6 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto lisääntyi runsaat kolmetoista prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kansantulo oli vajaat seitsemän prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 1.12.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 13.7.2006 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2006 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 1.3.2007, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan.

Arvonlisäyksen neljännesvuosilaskenta uudistettu

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Kiinteähintaisissa laskelmissa tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirrytään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina (edellisen vuoden keskihinnoin laskettuina) ketjutettuina sarjoina.

Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset ovat hyvin volatiileja. Yksittäisen toimialan arvonlisäystietoon neljännekseltä on suhtauduttava hyvin varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

Neljännesvuositilinpidon tietosisältö on laskettu uudella menetelmällä neljänneksille 2000N1-2006N3. Tätä vanhemmat vuodet on ketjutettu taaksepäin aiemmilla tiedoilla ja täsmäytetty uusiin vuositasoihin. Myös vuodet 2000-2005 on täsmäytetty vuositilinpidon uusiin tasoihin.

Vuodet 2004 ja 2005 ovat ennakollisia. Vuosi 2005 tarkentui vuositilinpidon julkistamisen yhteydessä 13.7.2006 ja vuosi 2004 tulee lopulliseksi tammikuussa 2007. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html ja neljännesvuositilinpidon uuden laskentamenetelmän mukaisesta BKT:n tarkentuvuudesta internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til//ntp_2006_01_2006-06-09_men_001.html


Päivitetty 8.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2006, Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/03/ntp_2006_03_2006-12-08_kat_001.html