Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2011

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 410 059 64 661 1 240 252 403 615 2 915 856 283 361 69 164 256 434 5 643 402
Yleissivistävä koulutus 10 863 - 69 097 510 43 434 211 202 29 731 154 048
Humanistinen ja kasvatusala 29 336 615 315 814 47 359 576 807 17 716 38 438 20 354 1 046 439
Kultuuriala 20 823 63 7 168 1 735 1 518 474 26 747 8 209 34 052 1 617 271
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 38 123 25 778 78 931 51 369 88 006 98 653 14 420 24 471 419 751
Luonnontie-
teiden ala
37 184 673 32 809 10 983 103 032 29 263 663 7 957 222 564
Tekniikan ja liikenteen ala 95 589 6 295 413 039 148 303 31 049 28 036 422 30 930 753 663
Luonnonvara- ja ympäristöala 19 140 3 097 11 123 4 765 10 668 6 674 126 5 010 60 603
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 90 014 25 407 73 037 109 258 474 970 58 847 5 021 36 633 873 187
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 26 214 2 604 38 719 9 537 25 725 17 214 315 8 095 128 423
Muu koulutus 42 773 129 200 515 19 796 43 691 - 1 348 59 201 367 453

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2011, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2011/oaiop_2011_2012-12-14_tau_001_fi.html