Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 29.1.2014

Suomessa oli 1,2 miljoonaa opiskelijaa vuonna 2012

Tilastokeskuksen koulutustilastojen tietojen mukaan Suomessa oli 1,2 miljoonaa koululaista ja opiskelijaa vuonna 2012. Heistä 542 100 suoritti perusasteen oppimäärää. Perusasteen jälkeisistä koulutuksista eniten opiskelijoita houkutteli ammatillinen koulutus. Vieraskielisiä opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ollut suomi, ruotsi tai saame, oli eniten Etelä-Suomessa. Useimmiten vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieli oli venäjä tai viro. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla oli useimmiten Venäjän, Viron tai Kiinan kansalaisuus.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain1) 2012

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain1) 2012
1) Perusasteen koulutus sisältää esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat.

Perusasteen koulutukseen osallistuneista 542 100 oppilaasta 2 500 suoritti peruskoulun koko oppimäärää muualla kuin peruskouluissa. Perusasteen jälkeisissä tutkintotavoitteisissa koulutuksissa opiskeli 692 800 henkilöä. Lukiolaisia oli 107 400. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 276 500, joista 220 900 opiskeli oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja 55 600 oppisopimuskoulutuksessa (katso myös liitetaulukko 2). Ammattikorkeakouluopiskelijoita oli 139 900 ja yliopisto-opiskelijoita 169 000. Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoista 24 000 opiskeli useammassa kuin yhdessä koulutuksessa.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutussektoreittain1) 2012

Tutkintotavoitteisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutussektoreittain1) 2012
1) Perusasteen koulutus sisältää peruskoulujen 1. luokan oppilaat.

Vuonna 2012 perusasteen koulutuksen aloitti ensimmäisellä luokalla 59 100 oppilasta. Toisen asteen koulutuksista lukiokoulutuksen aloitti 36 000 ja ammatillisen koulutuksen 114 000 opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista 93 100 aloitti oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja 20 900 oppisopimuskoulutuksen. Ammattikorkeakouluissa uusia opiskelijoita oli 38 300 ja yliopistokoulutuksessa 26 000.

Tutkinnon suorittaneet koulutussektoreittain1) 2012

Tutkinnon suorittaneet koulutussektoreittain1) 2012
1) Perusasteen koulutus sisältää peruskouluista päättötodistuksen saaneet.

Vuonna 2012 perusasteen oppimäärän suoritti 61 200 oppilasta. Ylioppilastutkintoja tai muita lukiotutkintoja suoritettiin 32 000 ja ammatillisen koulutuksen tutkintoja 70 800. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista 57 800 suoritettiin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja 13 000 oppisopimuskoulutuksessa (katso myös liitetaulukko 3). Alempia ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä 23 900 ja yliopistotutkintoja 29 400.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolen mukaan1) 2012

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolen mukaan1) 2012
1) Perusasteen koulutuksen tieto sisältää peruskouluissa annettavan esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat.

Vuonna 2012 naisten osuus kaikista opiskelijoista oli 51 prosenttia. Peruskoululaisista tyttöjä oli 49 prosenttia. Lukiolaisista 57 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 51 prosenttia oli naisia. Ammattikorkeakouluopiskelijoista ja yliopisto-opiskelijoista naisia oli 54 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_tie_001_fi.html