Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2021

Ammatillisten tutkinnon suorittaneiden määrä väheni edelleen, uusien ylioppilaiden määrä ennallaan

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2020 yhteensä 107 000 opiskelijaa ja tutkintotavoitteisessa ammatillisessa
koulutuksessa 314 000 opiskelijaa. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 29 000, lähes 300 edellisvuotta enemmän. Ammatillisia tutkintoja suoritettiin 65 000, lähes 7 000 edellisvuotta vähemmän.

Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet 2010–2020

Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet 2010–2020

Lukiokoulutuksen opiskelijoita 107 000

Tutkintotavoitteisen lukiokoulutuksen opiskelijoita oli 107 000 ja ylioppilastutkinnon suorittaneita oli
29 000. Sekä opiskelijoista että tutkinnon suorittaneista 58 prosenttia oli naisia. Uusia lukiokoulutuksen opiskelijoita oli lähes 38 000. Uusien opiskelijoiden määrä pysyi samana kuin vuotta aikaisemmin.

Lukiokoulutusta annettiin 382 oppilaitoksessa, joista lukioita oli 335. Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja niissä opiskeli 6 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista. Opiskelijoista 2 064 opiskeli kansainvälisiin ylioppilastutkintoihin. Seitsemässätoista lukiossa suoritettiin 488 IB-tutkintoa, Helsingin eurooppalaisessa koulussa 12 EB-tutkintoa ja Helsingin saksalaisessa koulussa 35 DIA-tutkintoa. Lukion aikuisten oppimäärän mukaan opiskeli 8 prosenttia. Lukiolaisista alle 25-vuotiaita on 98 prosenttia.

Vuodesta 2011 vuoteen 2020 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on pienentynyt 51 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 2 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 9 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita 314 000, uusien opiskelijoiden määrä kasvoi

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 314 000, joista 51 prosenttia oli naisia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 238 000 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 52 000 ammattitutkintokoulutuksessa ja 24 000 erikoisammattitutkintokoulutuksessa.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2010–2020*

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2010–2020*
*Tiedot ovat kalenterivuodelta paitsi ammatillisen peruskoulutuksen tiedot, jotka ovat vuosina 2010–2012 tilanteesta 20.9.

Uusia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 128 000. Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 3 prosenttia. Uusista opiskelijoista 90 000 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 27 000 ammattitutkintokoulutuksessa ja 11 000 erikoisammattitutkintokoulutuksessa. Uusia opiskelijoita aloitti ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa lähes 3 000 opiskelijaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Ammattitutkintokoulutuksessa aloitti 60 opiskelijaa vähemmän kun taas erikoisammattitutkintokoulutuksessa aloitti 700 opiskelijaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Syksyn poikkileikkausajankohtana 20.9. tutkintoon johtavassa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli kaikkiaan 168 000 opiskelijaa. Poikkileikkausopiskelijamäärä on vertailukelpoinen vuodesta 2019 lähtien. Vuodesta 2019 eteenpäin tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta sisältää kaikki perustutkinto-opiskelijat koulutuksen suoritustavasta riippumatta.

Ammatillisessa koulutuksessa miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli suurta. Kaikista opiskelijoista terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 85 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 13 prosenttia. Tasaisimmin sukupuolten mukaan jakautunut koulutusala oli palvelualat, missä naisia oli 53 prosenttia.

Uusista opiskelijoista 25 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla ja 22 prosenttia palvelualoilla. Sekä kaupan ja hallinnon aloilla, että terveys- ja hyvinvointialoilla opiskeli kummassakin 19 prosenttia uusista opiskelijoista.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 65 000 opiskelijaa vuonna 2020. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 43 000, ammattitutkintoja 15 000 ja erikoisammattitutkintoja
7 000. Tutkinnon suorittaneita oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 5 000 edellisvuotta vähemmän. Ammattitutkintoja suoritettiin 600 ja erikoisammattitutkintoja 700 edellisvuotta vähemmän. Kaikista tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia oli naisia. Eniten tutkintoja, 24 prosenttia, suoritettiin tekniikan koulutusaloilla. Kaupan ja hallinnon koulutusaloilla suoritettiin 23 prosenttia ja terveys- ja hyvinvointialoilla 20 prosenttia tutkinnoista.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 90 prosenttia opiskeli ammatillisen koulutuksen reformin (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaisessa koulutuksessa (katso liitetaulukko 2.). Jos tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen uusien perusteiden voimaantuloa (1.8.2018), tutkinnon voi suorittaa vanhojen perusteiden mukaisesti 31.12.2021 saakka.

Kaikista opiskelijoista oli 17 prosenttia suorittanut oppisopimusjaksoja ja 13 prosenttia koulutussopimusjaksoja. Sekä koulutussopimus- että oppisopimusjaksoja oli suorittanut 1 prosentti opiskelijoista.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista 26 prosentilla oli oppisopimusjaksoja. Koulutussopimusjaksoja oli 16 prosentilla tutkinnon suorittaneista. Sekä oppisopimus- että koulutussopimusjaksoja oli 1 prosentilla.

Toisen asteen koulutuksiin valmentavissa ja valmistavissa koulutuksissa lähes 13 000 opiskelijaa

Lukiokoulutukseen valmistavaan (LUVA) koulutukseen osallistui 400 opiskelijaa, ja koulutuksen suoritti reilu 100.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan (VALMA) koulutukseen osallistui 11 000 opiskelijaa ja koulutuksen suoritti 3 000. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan (TELMA) koulutukseen osallistui 1 700 opiskelijaa ja koulutuksen suoritti 400.

Tarkempia tietoja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista ja valmentavien ja valmistavien koulutusten osallistujista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy erikseen lukiokoulutuksen tietokantataulukoista ja ammatillisen koulutuksen tietokantataulukoista . Tiedot perustuvat pääosin Opetushallituksen Koski-tietovarantoon.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Aaltonen 029 551 2697, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. Lukio- ja ammatillinen koulutus 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/16/opiskt_2020_16_2021-06-10_tie_001_fi.html