Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2009 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä Alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita
Uusia
mies-
opiskelijoita
Alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita miehiä
Uusia
nais-
opiskelijoita
Alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 350 80,5 7 526 5 515 73,3 9 056 7 835 86,5
1999 19 054 14 285 75,0 8 501 5 533 65,1 10 553 8 752 82,9
2000 19 783 14 250 72,0 8 590 5 193 60,5 11 193 9 057 80,9
2001 21 018 14 463 68,8 9 201 5 234 56,9 11 817 9 229 78,1
2002 21 245 13 369 62,9 9 456 4 680 49,5 11 789 8 689 73,7
2003 20 763 11 597 55,9 9 092 3 813 41,9 11 671 7 784 66,7
2004 20 827 9 398 45,1 8 977 2 911 32,4 11 850 6 487 54,7
2005 20 744 6 864 33,1 8 979 1 866 20,8 11 765 4 998 42,5
2006 19 988 3 728 18,7 8 687 1 015 11,7 11 301 2 713 24,0

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2009, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2009 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tau_004_fi.html