Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2010 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 072 72,6 4 139 2 704 65,3 4 222 3 368 79,8
1999 25 888 18 789 72,6 11 555 7 284 63,0 14 333 11 505 80,3
2000 26 091 18 803 72,1 11 595 7 342 63,3 14 496 11 461 79,1
2001 26 223 18 719 71,4 11 546 7 092 61,4 14 677 11 627 79,2
2002 28 526 19 104 67,0 13 412 7 630 56,9 15 114 11 474 75,9
2003 28 776 18 719 65,1 13 347 7 299 54,7 15 429 11 420 74,0
2004 29 332 18 243 62,2 13 190 6 656 50,5 16 142 11 587 71,8
2005 29 053 15 837 54,5 13 141 5 286 40,2 15 912 10 551 66,3
2006 28 531 11 485 40,3 13 045 3 104 23,8 15 486 8 381 54,1
2007 28 329 4 877 17,2 13 037 973 7,5 15 292 3 904 25,5

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2010, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2010 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_003_fi.html