Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopisto-
koulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä
Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 554 81,7 7 526 5 650 75,1 9 056 7 904 87,3
1999 19 054 14 941 78,4 8 501 5 959 70,1 10 553 8 982 85,1
2000 19 783 15 149 76,6 8 590 5 743 66,9 11 193 9 406 84,0
2001 21 018 15 830 75,3 9 201 6 078 66,1 11 817 9 752 82,5
2002 21 245 15 467 72,8 9 456 5 953 63,0 11 789 9 514 80,7
2003 20 763 14 568 70,2 9 092 5 473 60,2 11 671 9 095 77,9
2004 20 827 13 610 65,3 8 977 4 927 54,9 11 850 8 683 73,3
2005 20 744 12 293 59,3 8 979 4 234 47,2 11 765 8 059 68,5
2006 19 988 9 772 48,9 8 687 3 240 37,3 11 301 6 532 57,8
2007 19 461 6 923 35,6 8 274 1 953 23,6 11 187 4 970 44,4
2008 19 396 3 913 20,2 8 483 1 109 13,1 10 913 2 804 25,7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2011, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_004_fi.html