Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2015 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä Alemman tai ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittaneita 2015 mennessä Uusia miesopiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittaneita miehiä 2015 mennessä Uusia naisopiskelijoita Alemman tai ylemmän korkeakoulu- tutkinnon suorittaneita naisia 2015 mennessä
    %     %     %
1995 16 582 13 711 82,7 7 526 5 719 76,0 9 056 7 992 88,3
1999 19 054 15 352 80,6 8 501 6 179 72,7 10 553 9 173 86,9
2000 19 783 15 689 79,3 8 590 6 043 70,3 11 193 9 646 86,2
2001 21 018 16 601 79,0 9 201 6 501 70,7 11 817 10 100 85,5
2002 21 245 16 556 77,9 9 456 6 553 69,3 11 789 10 003 84,9
2003 20 763 16 184 77,9 9 092 6 330 69,6 11 671 9 854 84,4
2004 20 827 15 903 76,4 8 977 6 120 68,2 11 850 9 783 82,6
2005 20 744 15 932 76,8 8 979 6 162 68,6 11 765 9 770 83,0
2006 19 988 15 271 76,4 8 687 6 046 69,6 11 301 9 225 81,6
2007 19 461 14 325 73,6 8 274 5 383 65,1 11 187 8 942 79,9
2008 19 396 13 587 70,1 8 483 5 246 61,8 10 913 8 341 76,4
2009 19 940 12 651 63,4 8 820 4 788 54,3 11 120 7 863 70,7
2010 19 766 11 069 56,0 8 780 4 153 47,3 10 986 6 916 63,0
2011 19 827 9 743 49,1 8 786 3 355 38,2 11 041 6 388 57,9
2012 22 815 6 817 29,9 9 944 2 255 22,7 12 871 4 562 35,4

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2015, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2015 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_004_fi.html