Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019 1)

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä joista työllisiä Naisopiskelijoita yhteensä joista työllisiä Miesopiskelijoita yhteensä joista työllisiä
    %     %     %
Lukiokoulutus 43 073 14 047 32,6 24 495 9 284 37,9 18 578 4 763 25,6
Ammatillinen peruskoulutus 122 149 45 459 37,2 64 030 26 166 40,9 58 119 19 293 33,2
Ammattitutkinto 27 757 19 452 70,1 15 880 10 745 67,7 11 877 8 707 73,3
Erikoisammattitutkinto 13 942 12 102 86,8 8 111 7 100 87,5 5 831 5 002 85,8
Ammattikorkeakoulututkinto 127 854 70 027 54,8 66 384 39 339 59,3 61 470 30 688 49,9
Alempi korkeakoulututkinto 76 794 34 571 45,0 40 246 20 137 50,0 36 548 14 434 39,5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 14 276 11 996 84,0 9 388 7 812 83,2 4 888 4 184 85,6
Ylempi korkeakoulututkinto 58 372 36 025 61,7 33 432 20 630 61,7 24 940 15 395 61,7
Lääkärien erikoistumiskoulutus 145 134 92,4 132 121 91,7 13 13 100,0
Lisensiaatintutkinto 706 526 74,5 306 244 79,7 400 282 70,5
Tohtorintutkinto 17 748 13 261 74,7 9 520 7 104 74,6 8 228 6 157 74,8
Yhteensä 502 816 257 600 51,2 271 924 148 682 54,7 230 892 108 918 47,2
1) Ammatillista koulutusta koskevat luvut vuodelta 2019 eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2019, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tau_002_fi.html