Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2019 1)

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %                
Lukiokoulutus 43 073 14 047 32,6 9 269 1 970 485 365 261 213 177 1 307
Ammatillinen peruskoulutus 122 149 45 459 37,2 7 949 3 340 2 245 2 021 1 899 1 606 1 519 24 880
Ammattitutkinto 27 757 19 452 70,1 7 48 185 324 409 471 506 17 502
Erikoisammattitutkinto 13 942 12 102 86,8 - 1 14 25 46 72 86 11 858
Ammattikorkeakoulututkinto 127 854 70 027 54,8 27 835 2 543 4 372 6 159 6 699 6 251 43 141
Alempi korkeakoulututkinto 76 794 34 571 45,0 13 1 126 2 213 3 545 4 009 3 540 2 619 17 506
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 14 276 11 996 84,0 - - - - - - 1 11 995
Ylempi korkeakoulututkinto 58 372 36 025 61,7 - 18 108 222 711 2 099 3 595 29 272
Lääkärien erikoistumiskoulutus 145 134 92,4 - - - - - - - 134
Lisensiaatintutkinto 706 526 74,5 - - - - - - - 526
Tohtorintutkinto 17 748 13 261 74,7 - - - - 1 8 53 13 199
Yhteensä 502 816 257 600 51,2 17 265 7 338 7 793 10 874 13 495 14 708 14 807 171 320
1) Ammatillista koulutusta koskevat luvut vuodelta 2019 eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2019, Liitetaulukko 3. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja iän mukaan 2019 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tau_003_fi.html