Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009

Toimiala 2008 2009
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 1397 512 1403 532
C Teollisuus yhteensä 852 248 834 267
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 17 6 21 8
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 4 2 1 1
16-17 Puunjalostusteollisuus 83 21 74 19
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 68 29 65 31
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 501 110 510 129
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 132 48 108 48
Muu teollisuus 47 32 55 31
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3 2 2 2
F Rakentaminen 25 21 25 20
G Tukku- ja vähittäiskauppa 59 42 68 50
J Informaatio ja viestintä 90 51 56 38
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 99 26 155 22
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 166 76 156 86
Muut toimialat 103 46 107 47

Lähde: Patentointi 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2009, Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tau_003_fi.html