Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 5. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010

Toimiala 2009 2010
Patentit Yritysten lukumäärä Patentit Yritysten lukumäärä
Yhteensä 647 269 648 245
C Teollisuus yhteensä 473 163 464 136
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 6 4 11 5
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 5 3 4 3
16-17 Puunjalostusteollisuus 23 12 16 8
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 41 25 28 14
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 288 72 330 69
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 96 37 60 25
Muu teollisuus 14 10 15 12
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 2 1 1
F Rakentaminen 10 8 8 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa 33 19 21 16
J Informaatio ja viestintä 34 24 27 18
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 23 10 36 17
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 54 31 65 31
Muut toimialat 18 12 26 19

Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010, Liitetaulukko 5. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tau_005_fi.html