Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2015

Perheitä on 1,5 miljoonaa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 1 474 000 perhettä. Perheiden määrä on kasvanut 2 600 perheellä edellisestä vuodesta. Vaikka kaikkien perheiden määrä onkin hieman kasvanut, lapsiperheiden on määrä kuitenkin pienentynyt. Tämä kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat. Lapsiperheitä oli 574 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Kaiken kaikkiaan perheiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat vuositasolla hyvin pieniä.

Perheet tyypeittäin 1992–2014

Perheet tyypeittäin 1992–2014

Perhekoko pienenee tasaisesti

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 75 prosenttia väestöstä eli 4 084 000 henkilöä. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Perheistä 65 prosenttia oli avioparien perheitä. Avoparien perheitä oli 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli hieman yli 2 000. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on pienentynyt lähes viidellä tuhannella perheellä. Yksinasuvia oli 1 098 000.

Lapsiperheiden määrä vähenee edelleen

Lapsiperheiden määrä, 574 000, pieneni edellisvuodesta 2 100 perheellä. Määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana hitaasti. Lapsiperheisiin kuului 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen avioparin perhe, 60 prosenttia. Avoparien perheitä oli 19 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 18 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, alle kolme prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröity pari oli vanhempina hieman yli 500 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 056 000 alaikäistä lasta. Yksilapsisia oli 43 prosenttia ja kaksilapsisia 38 prosenttia. Kolmilapsisia oli 13 prosenttia ja viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Keskimääräinen lapsiluku oli 1,84. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Uusperheissä 109 000 lasta

Uusperheissä on keskimäärin hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Keskimääräinen lapsiluku oli 2,09. Lapsista noin 60 prosenttia on äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Uusperheitä oli vuoden 2014 lopussa 52 000. Uusperheiden määrä pieneni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2014

Perhetyyppi      1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Muutos 2013–2014 
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 465 733 1 471 085 1 473 666 2 581
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 523 221 525 933 527 238 1 305
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 439 194 434 571 429 811 -4 760
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 203 334 208 264 211 673 3 409
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 118 136 120 040 121 499 1 459
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 143 149 110 149 668 558
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 30 714 30 955 31 342 387
Rekisteröity miespari 1) .. .. .. 398 706 829 905 991 86
Rekisteröity naispari 1) .. .. .. 430 895 1 162 1 307 1 444 137
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 075 094 4 081 903 4 084 001 2 098
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 426 674 5 451 270 5 471 753 20 483
Perheväestön osuus, % 82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 75,1 74,9 74,6 -0,3
Perheen keskikoko 3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,78 2,77 2,77 0,0
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 550.

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (353,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_tie_001_fi.html