Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan pääluokan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011

Toimialaluokitus (TOL 2008) Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
  Lukumäärä Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Toimialat yhteensä 1 410 421 3 109 1 972 2 774 4 602
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 4 271 2 636 1 993 2 579 3 238
B Kaivostoiminta ja louhinta 3 649 3 245 2 266 3 001 4 395
C Teollisuus 252 633 3 245 2 128 2 960 4 676
D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 495 3 670 2 425 3 345 5 321
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 7 886 2 966 2 041 2 749 4 190
F Rakentaminen 94 967 3 118 2 181 2 924 4 220
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 140 780 3 008 1 875 2 574 4 715
H Kuljetus ja varastointi 67 441 2 942 2 084 2 671 4 151
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 34 660 2 277 1 734 2 128 2 951
J Informaatio ja viestintä 64 173 3 937 2 446 3 639 5 697
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 36 811 3 872 2 295 3 191 6 208
L Kiinteistöalan toiminta 10 792 3 295 1 930 2 813 5 207
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 80 225 3 621 2 136 3 230 5 555
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 57 119 2 404 1 598 2 156 3 430
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 107 461 3 265 2 138 2 947 4 845
P Koulutus 123 489 3 318 2 056 3 284 4 554
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 260 962 2 764 1 945 2 487 3 568
R Taiteet, viihde ja virkistys 20 159 2 726 1 929 2 482 3 708
S Muu palvelutoiminta 32 441 2 708 1 593 2 392 4 142

Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan pääluokan (TOL 2008) mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_tau_001_fi.html