Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa Ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2019

Ammattiluokitus 2010 Kokonaisansiot kuukaudessa, euroa
Palkansaajien lukumäärä 1. desiili Mediaani 9. desiili Keskiarvo
0 Sotilaat 7 221 3 118 4 508 6 330 4 658
1 Johtajat 44 271 3 576 6 199 9 862 6 610
2 Erityisasiantuntijat 362 915 2 804 4 102 6 274 4 405
3 Asiantuntijat 337 396 2 479 3 250 4 832 3 501
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 87 048 2 206 2 711 3 670 2 860
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 226 868 2 067 2 509 3 389 2 654
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 4 692 1 850 2 476 3 130 2 511
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 124 327 2 302 2 988 4 007 3 096
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 109 099 2 288 2 997 4 227 3 150
9 Muut työntekijät 80 799 1 825 2 211 3 122 2 376
X Tuntematon 16 054 1 922 2 820 4 801 3 153
Yhteensä 1 400 690 2 222 3 140 5 238 3 527

Lähde: Palkkarakenne 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 31.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2019, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa Ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2020-08-31_tau_001_fi.html