Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 9.6.2010

Matkailu ulkomailta Suomeen väheni vuonna 2009

Vuonna 2009 Suomessa vieraili 5,7 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä väheni vuodesta 2008 kuusi prosenttia. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä hieman alle 1,6 miljardia euroa. Tämä oli noin 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Taulukko 1. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2005-2009

Asuinmaa Vuosi
2005
(1000 matk.)
2006
(1000 matk.)
2007
(1000 matk.)
2008
(1000 matk.)
2009
(1000 matk.)
Muutos 2008-2009,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 5 038 5 345 5 736 6 072 5 695 -6
Venäjä 1 684 1 737 2 070 2 331 2 192 -6
Ruotsi 783 779 768 765 753 -2
Viro 457 503 561 522 583 12
Saksa 342 369 350 376 332 -12
Britannia 233 317 312 316 267 -15
Norja 197 187 194 187 160 -14
Japani 98 89 103 105 142 36
Espanja 88 79 83 116 123 6
Yhdysvallat 126 119 120 114 104 -8

Eniten matkustajia saapui Venäjältä. Venäjältä tuli Suomeen 2,2 miljoonaa matkustajaa eli runsas kolmannes kokonaismatkustajamäärästä. Ruotsista vieraili Suomessa toiseksi suurin lukumäärä matkustajia, 753 000 matkustajaa. Kolmanneksi eniten matkustajia tuli Virosta, 583 000 matkustajaa. Venäjältä ja Ruotsista matkustaneiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna, mutta Virosta saapuneiden määrä nousi. Suomeen saapuneista ulkomailla asuvista matkustajista 6 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Vuonna 2009 ulkomaisista matkustajista 50 prosenttia oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi neljännes matkustajista. Kymmenen prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Vuonna 2009 ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 3,9 yötä. Kokonaismäärältään eniten öitä Suomessa viettivät Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Saksasta tulleet matkustajat. Suomeen tehdyistä matkoista 40 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä. Puolet Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Tuttavien tai sukulaisten luona yöpyi 24 prosenttia matkustajista. Työmatkalaisista 75 prosenttia yöpyi hotellissa tai motellissa, vapaa-ajan matkustajista puolet.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomen-vierailullaan keskimäärin 278 euroa vuonna 2009. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli kuusi euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät kaksi euroa enemmän kuin edellisenä vuonna eli keskimäärin 57 euroa.

Suomessa sijaitseviin työpaikkoihin matkustaminen lisääntyi edelleen

Rajahaastattelututkimuksessa on kysytty vuodesta 2005 lähtien, onko haastateltavilla ulkomaisilla matkustajilla työpaikka Suomessa. Kysymys esitetään, jos haastateltava matkustaja asuu vakituisesti muualla kuin Suomessa, ja Suomen matkan pääsyy on työmatka. Tutkimuksessa ei haastatella ulkomaisia matkustajia, jotka asuvat Suomessa yli 12 kuukautta. Matkustajilta, joilla on työpaikka Suomessa, kysytään lisäksi kuinka monta kertaa he ovat käyneet Suomessa viimeisten 12 kuukauden aikana, kuinka monta yötä he viettivät Suomessa tällä matkalla, mitä majoitustapaa he käyttivät ja kuinka paljon rahaa heillä oli kulunut tämän vierailun aikana.

Suomessa työskentelevien, mutta muissa maissa vakituisesti asuvien henkilöiden määrä on yli kaksinkertaistunut tarkastellulla ajanjaksolla 2005–2009. Suomessa työskenteli vuonna 2009 lähes 44 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli noin 8000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa työskenteli vuonna 2009 noin 21 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli Viro, 7500 työntekijää Venäjältä ja 2700 työntekijää Puolasta. Neljänneksi eniten, 1800 työntekijää, tuli Ruotsista ja viidenneksi eniten, 1200 työntekijää, Saksasta. Muissa maissa kuin näissä viidessä asui 9700 Suomessa työskentelevää henkilöä.

Taulukko 2. Työpaikalle Suomeen matkustaneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2005-2009 ja heidän matkojensa määrä vuonna 2009

Asuinmaa Vuosi
2005
(1000 henkilöä)
2006
(1000 henkilöä)
2007
(1000 henkilöä)
2008
(1000 henkilöä)
2009
(1000 henkilöä)
2009
(1000 käyntiä)
Kaikki kävijät 21,8 36,6 43,6 35,9 43,6 201,8
Viro 11,2 15,7 20,6 17,9 20,8 111,0
Venäjä 5,8 12,3 9,3 6,8 7,5 32,0
Ruotsi 0,3 0,8 1,1 0,7 1,8 ...
Puola 0,4 0,9 6,7 0,9 2,7 6,0
Saksa 0,2 0,9 1,5 0,5 1,2 4,5
Muut maat 4,0 5,9 4,4 9,0 9,7 30,0

Vuonna 2009 ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 200 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Runsaat puolet, 110 000 vierailua, oli Virosta käsin. Toiseksi eniten, 32 000 vierailua, oli Venäjältä käsin.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2010

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2009/rajat_2009_2010-06-09_tie_001_fi.html