Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2010

Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä (ns. asuntoväestö)
Kaikki rakennukset 1 446 096 2 807 505 5 264 580
        1-2 kerrosta 1 374 382 1 686 357 3 629 593
        3-9 kerrosta 52 411 1 100 725 1 606 454
        10+ kerrosta 283 13 252 18 245
        tuntematon kerrosluku 19 020 7 171 10 288
Erilliset pientalot 1 101 707 1 135 736 2 685 984
Rivi- ja ketjutalot 76 241 383 126 700 215
Asuinkerrostalot 56 654 1 234 508 1 789 674
        1-2 kerrosta 16 924 141 993 201 130
        3-9 kerrosta 39 128 1 075 431 1 565 534
        10+ kerrosta 189 12 926 17 877
        tuntematon kerrosluku 413 4 158 5 133
Muut kuin asuinrakennukset 211 494 54 135 88 707
        1-2 kerrosta 184 450 32 588 57 952
        3-9 kerrosta 9 073 18 299 25 301
        10+ kerrosta 94 326 368
        tuntematon kerrosluku 17 877 2 922 5 086

Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2010, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_tau_001_fi.html