Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2011

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2011 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 214 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 54 prosenttia ja kerrostaloista 64 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2011 lopussa yhteensä yli 442 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 307 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 817 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2011

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 459 705 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 245 671 85,3
     Erilliset pientalot 1 111 378 76,1
      Rivi- ja ketjutalot 77 060 5,3
      Asuinkerrostalot 57 233 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 214 034 14,7
C Liikerakennukset 42 444 2,9
D Toimistorakennukset 10 901 0,7
E Liikenteen rakennukset 55 402 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8 226 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 641 0,9
H Opetusrakennukset 8 866 0,6
J Teollisuusrakennukset 41 080 2,8
K Varastorakennukset 27 738 1,9
L,N Muut rakennukset 5 736 0,4

Rakennuskanta kasvoi 13 600 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 1 460 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 13 600 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 297 000 rakennuksella eli noin 26 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 69 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 26 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 107 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2011, Rakennuskanta 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_kat_002_fi.html