Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2016 (Korjattu 20.6.2018)

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Korjaus 20.6.2018. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 222 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 59 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 56 prosenttia ja kerrostaloista 66 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2016 lopussa yhteensä yli 474 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 315 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 828 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 62 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2016

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 512 241 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 290 300 85,3
Erilliset pientalot 1 149 827 76,0
Rivi- ja ketjutalot 80 547 5,3
Asuinkerrostalot 59 926 4,0
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 221 941 14,7
C Liikerakennukset 43 250 2,9
D Toimistorakennukset 10 766 0,7
E Liikenteen rakennukset 56 322 3,7
F Hoitoalan rakennukset 8 909 0,6
G Kokoontumisrakennukset 14 272 0,9
H Opetusrakennukset 8 952 0,6
J Teollisuusrakennukset 43 252 2,9
K Varastorakennukset 30 778 2,0
L,N Muut rakennukset 5 440 0,4

Rakennuskanta kasvoi 7 100 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 1 512 200 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 7 100 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 349 800 rakennuksella eli noin 30 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 79 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 67 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 28 484, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 236 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 310 Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 220.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2016, Rakennuskanta 2016 (Korjattu 20.6.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_kat_002_fi.html