Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2017

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 229 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 57 prosenttia ja kerrostaloista 67 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2017 lopussa yhteensä yli 482 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 319 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 830 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 62 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2017

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 523 196 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 294 426 85,0
Erilliset pientalot 1 152 489 75,7
Rivi- ja ketjutalot 81 293 5,3
Asuinkerrostalot 60 644 4,0
C-X Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 228 770 15,0
C Liikerakennukset 43 868 2,9
D Toimistorakennukset 10 834 0,7
E Liikenteen rakennukset 57 760 3,8
F Hoitoalan rakennukset 9 077 0,6
G Kokoontumisrakennukset 14 510 1,0
H Opetusrakennukset 8 987 0,6
J Teollisuusrakennukset 45 870 3,0
K Varastorakennukset 32 408 2,1
X Muut rakennukset 5 456 0,4

Rakennuskanta kasvoi 11 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 1 523 200 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 11 000 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 361 000 rakennuksella eli noin 31 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 79 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 67 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 29 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 261 400). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 315. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 224. Yli kaksitoistakerroksisia taloja eli niin sanottuja tornitaloja oli 94. Näistä 59 oli rekisterien mukaan asuinkerrostaloja.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2017, Rakennuskanta 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_kat_002_fi.html