Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 5.4.2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,1 miljardia vuonna 2012

Rahoitusleasinghankinnat olivat 2,1 miljardia euroa vuonna 2012. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat lisääntyivät 17 prosenttia. Rahoitusleasingvuokria puolestaan maksettiin 1,2 miljardia euroa, vajaan prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Rahoitusleasingyritysten leasingkohteiden myynnit olivat 697 miljoonaa euroa eli myynnit vähenivät edellisvuodesta 11 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Rahoitustoiminta-tilastosta.

Rahoitusleasinghankinnat ja -vuokrat vuosina 1999–2012, miljoonaa euroa

Rahoitusleasinghankinnat ja -vuokrat vuosina 1999–2012, miljoonaa euroa

Suurin rahoitusleasingin kohde oli ajoneuvot, joihin kohdistui 32 prosenttia vuoden 2012 leasinghankinnoista. Seuraavaksi eniten hankittiin IT- ja muita konttorilaitteita 27 prosentin osuudella sekä koneita ja teollisuuden laitteita 18 prosentin osuudella.

Leasingvuokrilla mitattuna toimialoista merkittävimpiä rahoitusleasingin käyttäjiä olivat kauppa, kuljetus ja varastointi sekä teollisuus. Yhteensä näiltä kolmelta toimialalta kertyi lähes puolet kaikista leasingvuokrista. Sektoreista selvästi merkittävin rahoitusleasingin käyttäjä oli yritykset ja asuntoyhteisöt, joka maksoi 83 prosenttia kaikista leasingvuokrista.

Suomessa toimi vuoden 2012 aikana 21 rahoitusleasingiä aktiivisesti harjoittavaa yritystä, joista 8 oli luottolaitoksia ja 13 muita yrityksiä. Merkittävimmät rahoitusleasingin harjoittajat olivat kuitenkin luottolaitokset, joille kertyi 84 prosenttia kaikista leasingvuokrista.


Lähde: Rahoitustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.4.2013

Viittausohje:

Tilasto: Rahoitustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-9840. Rahoitusleasing 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rato/2012/13/rato_2012_13_2013-04-05_tie_001_fi.html