Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Myönnettyjen rakennuslupien tilasto kuvaa rakennuslupien määrän kehitystä kuukausittain. Tilaston kohdejoukkona ovat uudet talonrakennukset ja rakennusten laajennukset. Tilasto ei sisällä rakennusten korjauksia. Tilasto laaditaan ennakollisena, jotta sen perusteella voitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennakoida talonrakentamisen määrän kehittymistä. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeiden tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/meta.html