Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Myönnettyjen rakennuslupien tilasto kuvaa rakennuslupien määrän kehitystä kuukausittain. Tilaston kohdejoukkona ovat uudet talonrakennukset ja rakennusten laajennukset. Tilasto ei sisällä rakennusten korjauksia. Tilasto laaditaan ennakollisena, jotta sen perusteella voitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennakoida talonrakentamisen määrän kehittymistä. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeiden tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/meta.html