Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Luottolaitosten tilinpäätökset -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Luottolaitostoiminnan tunnusluvut kuvaavat mm. tehokkuutta, erikoistumisen astetta, kannattavuutta yms. Tunnusluvut ovat pääasiassa suhdelukuja, jotka on laskettu valittuihin tase- tai tuloseriin suhteuttaen. Tunnusluvut esitetään kaikkien kotimaisten luottolaitosryhmien osalta. Tunnuslukuja on aiemmin sisältynyt rahoitustoimintaa kuvaavien julkaisujen katsauksiin ja kuvamateriaaleihin. Erillinen yhtenäinen tunnuslukusarja tuotetaan nyt ensimmäistä kertaa syksyllä 2004.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Luottolaitostoiminnan tunnuslukuja [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rltp/meta.html