Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Kaikki rikokset epäillyt 240 627 12 214 6 508 16 384 35 529 39 504 24 102 106 386
% 100,0 5,1 2,7 6,8 14,8 16,4 10,0 44,2
Omaisuusrikokset epäillyt 95 969 3 603 1 479 5 306 9 420 16 267 10 823 49 071
% 100,0 3,8 1,5 5,5 9,8 17,0 11,3 51,1
Varkausrikokset epäillyt 50 657 730 471 2 141 3 583 8 466 6 979 28 287
% 99,9 1,4 0,9 4,2 7,1 16,7 13,8 55,8
Ryöstörikokset epäillyt 1 451 22 10 58 128 402 90 741
% 100,0 1,5 0,7 4,0 8,8 27,7 6,2 51,1
Vahingonteot epäillyt 9 724 306 181 617 1 324 2 561 756 3 979
% 99,9 3,1 1,9 6,3 13,6 26,3 7,8 40,9
Kavallusrikokset epäillyt 1 595 236 93 282 290 123 144 427
% 100,0 14,8 5,8 17,7 18,2 7,7 9,0 26,8
Petokset epäillyt 17 585 993 312 1 151 2 132 2 676 1 382 8 939
% 99,9 5,6 1,8 6,5 12,1 15,2 7,9 50,8
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 435 42 12 98 176 140 186 781
% 100,0 2,9 0,8 6,8 12,3 9,8 13,0 54,4
Verorikokset epäillyt 1 281 179 38 106 261 57 213 427
% 100,0 14,0 3,0 8,3 20,4 4,4 16,6 33,3
Väärennysrikokset epäillyt 2 730 129 51 143 314 438 257 1 398
% 99,9 4,7 1,9 5,2 11,5 16,0 9,4 51,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 636 185 33 74 104 15 66 159
% 100,1 29,1 5,2 11,6 16,4 2,4 10,4 25,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 27 980 1 477 920 2 364 6 080 4 642 2 367 10 130
% 100,0 5,3 3,3 8,4 21,7 16,6 8,5 36,2
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 98 1 8 4 4 13 14 54
% 100,1 1,0 8,2 4,1 4,1 13,3 14,3 55,1
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 25 932 1 329 747 2 156 5 718 4 283 2 085 9 614
% 99,9 5,1 2,9 8,3 22,0 16,5 8,0 37,1
Seksuaalirikokset epäillyt 2 143 116 71 225 463 381 206 681
% 100,0 5,4 3,3 10,5 21,6 17,8 9,6 31,8
Rattijuopumukset epäillyt 16 660 1 013 543 1 242 3 423 2 005 1 914 6 520
% 100,0 6,1 3,3 7,5 20,5 12,0 11,5 39,1
Huumausainerikokset epäillyt 19 763 508 262 1 064 2 585 4 202 994 10 148
% 100,0 2,6 1,3 5,4 13,1 21,3 5,0 51,3
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 391 750 49 622 51 646 71 195 88 634 36 997 44 589 49 067
% 100,0 12,7 13,2 18,2 22,6 9,4 11,4 12,5
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 535 282 258 514 497 613 886 112 720 182 413 879 1 326 819 432 163
% 100,0 5,7 11,0 19,5 15,9 9,1 29,3 9,5
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_005_fi.html