Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Kaikki rikokset epäillyt 241 071 146 847 77 246 6 773 5 251 4 954
% 100,0 60,9 32,0 2,8 2,2 2,1
Omaisuusrikokset epäillyt 96 712 66 125 25 961 2 106 1 295 1 225
% 100,0 68,4 26,8 2,2 1,3 1,3
Varkausrikokset epäillyt 48 127 34 802 11 675 744 430 476
% 100,0 72,3 24,3 1,5 0,9 1,0
Ryöstörikokset epäillyt 1 463 1 200 255 4 2 2
% 99,9 82,0 17,4 0,3 0,1 0,1
Vahingonteot epäillyt 9 254 5 923 2 768 165 140 258
% 100,0 64,0 29,9 1,8 1,5 2,8
Kavallusrikokset epäillyt 1 354 620 547 102 44 41
% 99,9 45,8 40,4 7,5 3,2 3,0
Petokset epäillyt 21 770 14 690 6 104 466 351 159
% 99,9 67,5 28,0 2,1 1,6 0,7
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 257 930 309 12 3 3
% 100,0 74,0 24,6 1,0 0,2 0,2
Verorikokset epäillyt 1 237 517 544 94 37 45
% 100,0 41,8 44,0 7,6 3,0 3,6
Väärennysrikokset epäillyt 2 805 1 854 728 118 74 31
% 100,0 66,1 26,0 4,2 2,6 1,1
Velallisen epärehellisyys epäillyt 643 208 299 82 22 32
% 100,0 32,3 46,5 12,8 3,4 5,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 26 366 13 532 10 637 766 834 597
% 100,0 51,3 40,3 2,9 3,2 2,3
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 90 55 28 - 2 5
% 100,0 61,1 31,1 - 2,2 5,6
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 24 482 12 717 9 887 658 712 508
% 100,0 51,9 40,4 2,7 2,9 2,1
Seksuaalirikokset epäillyt 2 105 983 843 105 130 44
% 100,0 46,7 40,0 5,0 6,2 2,1
Rattijuopumukset epäillyt 16 891 8 603 6 742 684 481 381
% 99,9 50,9 39,9 4,0 2,8 2,3
Huumausainerikokset epäillyt 21 361 13 665 7 162 202 243 89
% 99,9 64,0 33,5 0,9 1,1 0,4
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 388 534 102 554 170 260 36 645 41 117 37 958
% 100,0 26,4 43,8 9,4 10,6 9,8
KOKO VÄESTÖ väestö 4 556 249 1 347 301 1 851 655 456 269 466 818 434 206
% 99,9 29,6 40,6 10,0 10,2 9,5
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_007_fi.html