Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2015

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 96 951 1,8 76 123 2,8 20 828 0,7
0 - 14 4 785 0,5 3 622 0,8 1 163 0,3
15 - 17 7 883 4,4 5 787 6,3 2 096 2,4
18 - 20 8 878 4,6 7 000 7,0 1 878 2,0
21 - 24 11 020 4,0 8 843 6,3 2 177 1,6
25 - 29 11 613 3,4 9 251 5,3 2 362 1,4
30 - 39 19 513 2,8 15 615 4,3 3 898 1,1
40 - 49 15 096 2,2 11 689 3,4 3 407 1,0
yli 50 18 163 0,8 14 316 1,4 3 847 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 84 906 1,6 66 504 2,6 18 402 0,7
0 - 14 4 156 0,5 3 162 0,7 994 0,2
15 - 17 7 260 4,3 5 308 6,2 1 952 2,3
18 - 20 8 035 4,4 6 309 6,7 1 726 1,9
21 - 24 9 604 3,7 7 652 5,8 1 952 1,6
25 - 29 9 525 3,1 7 500 4,8 2 025 1,4
30 - 39 16 199 2,6 12 901 4,0 3 298 1,1
40 - 49 13 180 2,1 10 219 3,2 2 961 1,0
yli 50 16 947 0,8 13 453 1,3 3 494 0,3
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 83 056 1,6 65 127 2,6 17 929 0,7
0 - 14 4 049 0,5 3 087 0,7 962 0,2
15 - 17 7 138 4,3 5 223 6,1 1 915 2,3
18 - 20 7 896 4,3 6 205 6,7 1 691 1,9
21 - 24 9 392 3,7 7 489 5,8 1 903 1,5
25 - 29 9 215 3,1 7 284 4,8 1 931 1,3
30 - 39 15 589 2,5 12 436 4,0 3 153 1,1
40 - 49 12 898 2,1 9 999 3,2 2 899 1,0
yli 50 16 879 0,8 13 404 1,3 3 475 0,3
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 1 850 3,8 1 377 5,5 473 2,0
0 - 14 107 1,1 75 1,5 32 0,6
15 - 17 122 6,0 85 8,2 37 3,8
18 - 20 139 7,5 104 11,0 35 3,8
21 - 24 212 7,9 163 12,0 49 3,7
25 - 29 310 7,1 216 9,6 94 4,5
30 - 39 610 4,6 465 6,8 145 2,2
40 - 49 282 2,8 220 4,3 62 1,3
yli 50 68 1,5 49 2,1 19 0,9
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 11 931 3,7 9 524 5,8 2 407 1,5
0 - 14 626 1,0 458 1,5 168 0,6
15 - 17 622 6,5 478 9,7 144 3,1
18 - 20 835 7,7 684 12,5 151 2,8
21 - 24 1 390 7,4 1 169 12,1 221 2,4
25 - 29 2 064 5,6 1 733 9,1 331 1,8
30 - 39 3 282 4,5 2 686 6,9 596 1,8
40 - 49 1 905 3,7 1 460 5,5 445 1,7
yli 50 1 207 1,9 856 3,0 351 1,1
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 991 2,0 769 3,0 222 0,9
0 - 14 304 0,8 225 1,1 79 0,4
15 - 17 242 6,8 178 9,8 64 3,7
18 - 20 196 7,1 167 11,7 29 2,2
21 - 24 112 7,7 89 11,8 23 3,3
25 - 29 46 14,8 37 22,6 .. ..
30 - 39 44 21,7 35 28,5 .. ..
40 - 49 18 7,4 13 10,6 .. ..
yli 50 29 1,1 25 1,8 .. ..
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 10 940 4,0 8 755 6,3 2 185 1,6
0 - 14 322 1,5 233 2,1 89 0,8
15 - 17 380 6,3 300 9,7 80 2,7
18 - 20 639 7,9 517 12,7 122 3,1
21 - 24 1 278 7,4 1 080 12,1 198 2,3
25 - 29 2 018 5,5 1 696 9,0 322 1,8
30 - 39 3 238 4,5 2 651 6,9 587 1,7
40 - 49 1 887 3,6 1 447 5,5 440 1,7
yli 50 1 178 2,0 831 3,0 347 1,1
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 114 .. 95 .. 19 ..
0 - 14 .. .. .. .. .. ..
15 - 17 .. .. .. .. .. ..
18 - 20 .. .. .. .. .. ..
21 - 24 26 .. 22 .. .. ..
25 - 29 24 .. 18 .. .. ..
30 - 39 32 .. 28 .. .. ..
40 - 49 11 .. 10 .. .. ..
yli 50 .. .. .. .. .. ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_008_fi.html