Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 632 589 57 666 59 611 85 687 112 624 72 268 71 017 173 716
% 99,9 9,1 9,4 13,5 17,8 11,4 11,2 27,5
2 Rikoslakirikokset epäillyt 290 424 15 959 11 348 23 888 42 125 44 998 27 995 124 111
% 99,9 5,5 3,9 8,2 14,5 15,5 9,6 42,7
3 Rikokset A-F epäillyt 236 879 10 396 5 559 15 181 29 677 36 962 22 412 116 692
% 100,0 4,4 2,3 6,4 12,5 15,6 9,5 49,3
Omaisuusrikokset epäillyt 94 516 2 517 1 245 4 871 7 257 14 892 9 646 54 088
% 100,1 2,7 1,3 5,2 7,7 15,8 10,2 57,2
Varkausrikokset epäillyt 46 024 525 368 1 697 2 565 7 021 5 677 28 171
% 100,0 1,1 0,8 3,7 5,6 15,3 12,3 61,2
Ryöstörikokset epäillyt 1 382 20 4 40 91 369 119 739
% 100,0 1,4 0,3 2,9 6,6 26,7 8,6 53,5
Vahingonteot epäillyt 8 250 240 189 446 984 1 965 813 3 613
% 100,0 2,9 2,3 5,4 11,9 23,8 9,9 43,8
Kavallusrikokset epäillyt 1 358 136 82 279 178 107 150 426
% 99,9 10,0 6,0 20,5 13,1 7,9 11,0 31,4
Petokset epäillyt 22 758 446 221 1 502 1 882 3 491 1 539 13 677
% 100,1 2,0 1,0 6,6 8,3 15,3 6,8 60,1
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 371 34 16 72 98 184 153 814
% 100,1 2,5 1,2 5,3 7,1 13,4 11,2 59,4
Verorikokset epäillyt 1 579 223 60 124 228 106 228 610
% 99,9 14,1 3,8 7,9 14,4 6,7 14,4 38,6
Väärennysrikokset epäillyt 2 523 126 53 144 173 352 170 1 505
% 100,1 5,0 2,1 5,7 6,9 14,0 6,7 59,7
Velallisen epärehellisyys epäillyt 570 118 44 68 89 17 61 173
% 100,0 20,7 7,7 11,9 15,6 3,0 10,7 30,4
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 24 742 1 338 770 2 153 4 878 3 719 2 269 9 615
% 100,0 5,4 3,1 8,7 19,7 15,0 9,2 38,9
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 77 9 1 3 8 10 12 34
% 100,1 11,7 1,3 3,9 10,4 13,0 15,6 44,2
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 22 841 1 209 642 1 950 4 513 3 440 1 996 9 091
% 100,0 5,3 2,8 8,5 19,8 15,1 8,7 39,8
Seksuaalirikokset epäillyt 1 884 104 82 177 393 324 199 605
% 100,1 5,5 4,4 9,4 20,9 17,2 10,6 32,1
Rattijuopumukset epäillyt 16 390 785 470 1 070 3 017 1 927 1 758 7 363
% 100,0 4,8 2,9 6,5 18,4 11,8 10,7 44,9
Huumausainerikokset epäillyt 22 315 421 204 1 076 2 642 4 451 1 142 12 379
% 99,9 1,9 0,9 4,8 11,8 19,9 5,1 55,5
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 395 711 47 270 54 052 70 506 82 947 35 306 48 605 57 025
% 100,0 11,9 13,7 17,8 21,0 8,9 12,3 14,4
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 575 145 249 042 501 910 851 944 681 109 416 017 1 361 552 513 571
% 100,0 5,4 11,0 18,6 14,9 9,1 29,8 11,2
1)

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_004_fi.html