Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2018

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 16,6 prosenttia tammi-syyskuussa 2018

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 tammi-syyskuussa kaikkiaan 639 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 22 900 tapausta (3,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli tietoon 331 900 eli 1 prosentti vähemmän. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 700 eli 0,4 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuta vähemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 6,1 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 26,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskausrikokset kuukausittain 2016–2018

Raiskausrikokset kuukausittain 2016–2018

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 628 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Lasku johtuu pääosin liikennerikkomuksien määrän muutoksesta. Tullin tietoon tuli vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana 6 800 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 4 750 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2017 tammi-syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 3,5 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 5,4 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa on siirretty muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2018 tammi-syyskuussa 24 900, mikä on 200 tapausta (0,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 260, mikä on 50 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 57 eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 980 eli 56 tapausta (6,1 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Raiskausrikosten kokonaismäärä oli alle 2017 tason vielä heinäkuussa, mutta elo-syyskuussa ilmoituksien kokonaismäärä ylitti vuoden 2017 tason. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 005 mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-syyskuussa. Lisäksi ilmoitettiin 775 muuta seksuaalirikosta, joista 387 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2017 tammi-syyskuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä kasvoi 80 tapauksella (26,1 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana tietoon yhteensä 154 500, mikä on 8 000 (4,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Vuoden 2018 tammi-syyskuussa petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 17 800, mikä on 2,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 290, mikä on 20,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana ilmi 1 540, mikä on 600 tapausta (28,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 151. Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300  mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 216. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  560, mikä on 45,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa, jolloin niitä tuli ilmi poikkeuksellisen vähän.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 92 100, mikä on  5 000 tapausta (5,1 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin vuoden 2018 tammi-syyskuussa 2 300, mikä on 5,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 3 700, mikä on 1 prosentti enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 33 700, mikä on 700 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 500, mikä on 8,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana ilmi 23 000, mikä on 3 000 tapausta (11,7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 165. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 39 500.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 14 200, mikä on 6,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 400, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 8,5 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 21 700, mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-syyskuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 8,9 prosenttia. Niitä tuli ilmi 870. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 14 400, mikä on 12,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa.

Vuonna 2018 tammi-syyskuussa identiteettivarkauksia kirjattiin 2 850, mikä on 100 tapausta (3,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 349 900, mikä on 17 500 tapausta (4,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-syyskuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 273 100 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 5,8 prosenttia. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2018 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 73 237 -4 415 82 393 3 269 61 222 -17 070 639 752 -22 910
2) Rikoslakirikokset 40 817 22 43 720 838 39 426 -1 767 331 890 -3 370
3) Rikokset A-F 36 736 59 38 535 51 34 491 -2 000 293 103 -5 336
Murrot yhteensä 2 892 39 3 008 -70 2 328 -572 20 997 -1 796
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 704 -3 728 -70 561 -125 4 450 -399
Ryöstö 178 33 163 7 165 -18 1 315 58
Vahingonteko 2 855 -382 3 019 -355 2 762 -645 23 046 -3 041
Tappo, murha ja surma 10 7 5 -1 7 -4 57 -
Pahoinpitely 3 067 121 3 062 242 2 832 17 24 894 -206
Raiskaus 136 25 126 41 126 23 980 56
Rattijuopumus 1 711 -38 1 659 -5 1 710 93 14 225 808
Huumausainerikokset 2 342 -150 2 461 -292 2 548 67 21 705 955
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 36 501 -4 474 43 858 3 218 26 731 -15 070 346 649 -17 574
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 30 086 -3 989 35 776 3 487 17 444 -15 348 273 130 -16 789
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/03/rpk_2018_03_2018-12-18_tie_001_fi.html